System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ)

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ). Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie. Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie. Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z e-POLZ i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed
dyrektor Instytutu

 

Aktualności

WUMed | Studia pomostowe pielęgniarstwo, położnictwo Studia pomostowe na pielęgniarstwie w WUMed Studia pomostowe na położnictwie w WUMed

Kalendarium szkoleń


Paśdziernik 2022
PNWTŚRCZPTSOND
     
1
2
3
4
5
6
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
07.10.2022 - 17.11.2022 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
07.10.2022 - 22.11.2022  
Pielęgniarstwo ratunkowe
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
07.10.2022 - 25.04.2024  
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
07.10.2022 - 26.04.2024 
 
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
07.10.2022 - 08.03.2024  
Pielęgniarstwo kardiologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
07.10.2022 - 23.12.2022  
Endoskopia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
07.10.2022 - 17.11.2022 
Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
07.10.2022 - 21.11.2022 
Szczepienia ochronne
Kurs specjalistyczny dla położnych
07.10 2022 - 18.11.2022   
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
07.10.2022 - 24.11.2022  
7
(10)
zamknij
8
9
10
11
12
13
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
14.10.2022 - 29.11.2022  
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
14.10.2022 - 30.11.2022 
Wywiad i badanie fizykalne
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
14.10.2022 - 28.11.2022 
Ochrona zdrowia pracujących
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
14.10.2022 - 06.03.2024
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
14.10.2022 - 20.03.2024   
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
14.10.2022 - 20.03.2024   
Pielęgniarstwo operacyjne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
14.10.2022 - 26.04.2024  
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
14.10.2022 - 24.11.2022  
Pielęgniarstwo onkologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
14.10.2022 - 26.03.2024 
Szczepienia ochronne
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
14.10.2022 - 30.11.2022  
14
(10)
zamknij
15
16
17
18
19
20
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
21.10.2022 - 06.12.2022  
Leczenie ran
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
21.10.2022 - 31.11.2022   
Wykonywanie badania spirometrycznego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
21.10.2022 - 30.11.2022 
Edukator w cukrzycy
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
21.10.2022 - 30.11.2022 
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
21.10.2022 - 02.12.2022  
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
21.10.2022 -13.06.2024  
Pielęgniarstwo internistyczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
21.10.2022 - 09.04.2024   
Pielęgniarstwo pediatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
21.10.2022- 25.04.2024
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
21.10.2022 - 30.11.2022    
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
21.10.2022 - 01.12.2022   
21
(10)
zamknij
22
23
24
25
26
27
Podstawy języka migowego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
28.10.2022 - 09.12.2022   
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
28.10.2022 - 21.03.2024  
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
28.10.2022 - 12.01.2023  
Pielęgniarstwo rodzinne
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
28.10.2022 - 13.01.2023
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
28.10.2022 - 30.04.2024 
Pielęgniarstwo geriatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
28.10.2022 - 10.04.2024 
Pielęgniarstwo diabetologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
28.10.2022 - 17.01.2023  
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
28.10.2022 - 08.12.2022  
Podstawy opieki paliatywnej
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
28.10.2022 - 07.12.2022  
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Kurs specjalistyczny dla położnych
28.10.2022 - 09.12.2022 
28
(10)
zamknij
29
30
31
      
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2022
   
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed