System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ)

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ). Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie. Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie. Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z e-POLZ i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed
dyrektor Instytutu

 

Aktualności

Kalendarium szkoleń


Maj 2022
PNWTŚRCZPTSOND
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Leczenie ran
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
20.05.2022 - 04.07.2022  
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
20.05.2022 - 30.06.2022 
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
20.05.2022 - 31.10.2023
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
20.05.2022 - 19.12.2023 
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
20.05.2022 - 15.11.2023 
Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
20.05.2022 - 04.07.2022
 
Edukacja i wsparcie kobiety w czasie laktacji
Kurs specjalistyczny dla położnych
20.05.2022 - 05.07.2022  
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Kurs specjalistyczny dla położnych
20.05.2022 - 30.06.2022  
20
(8)
zamknij
21
22
23
24
25
26
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
27.05.2022 - 05.07.2022 
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
27.05.2022 - 06.07.2022 
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
27.05.2022 - 05.07.2022 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
27.05.2022 - 08.07.2022  
Pielęgniarstwo ratunkowe
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
27.05.2022 - 30.12.2023  
Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
27.05.2022 - 11.12.2023
 
Pielęgniarstwo operacyjne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
27.05.2022 - 21.12.2023 
Endoskopia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
27.05.2022 - 07.07.2022  
Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
27.05.2022 - 01.07.2022 
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Kurs specjalistyczny dla położnych
27.05.2022 - 05.07.2022 
27
(10)
zamknij
28
29
30
31
     
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2022
   
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed