System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ)

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ). Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie. Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie. Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z e-POLZ i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed
dyrektor Instytutu

 
WUMed | Studia pomostowe pielęgniarstwo, położnictwo Studia pomostowe na pielęgniarstwie w WUMed Studia pomostowe na położnictwie w WUMed

Kalendarium szkoleń


Grudzień 2022
PNWTŚRCZPTSOND
   
1
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
02.12.2022 - 10.01.2023 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
02.12.2022 - 15.01.2023   
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
02.12.2022 - 09.01.2023   
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
02.12.2022 - 01.08.2024  
Ochrona zdrowia pracujących
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
02.12.2022 - 22.05.2024 
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
02.12.2022 - 07.05.2024  
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
02.12.2022 - 10.05.2024    
Pielęgniarstwo internistyczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
02.12.2022 - 06.06.2024   
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
02.12.2022 - 10.01.2023     
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Kurs specjalistyczny dla położnych
02.12.2022 - 12.01.2023  
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
02.12.2022 - 10.01.2023  
2
(11)
zamknij
3
4
5
6
7
8
Leczenie ran
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
09.12.2022 - 17.01.2023    
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
09.12.2022 - 20.01.2023  
Edukator w cukrzycy
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
09.12.2022 - 19.01.2023 
Podstawy języka migowego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
09.12.2022 - 19.01.2023    
Pielęgniarstwo onkologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
09.12.2022 - 23.02.2023   
Pielęgniarstwo pediatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
09.12.2022 - 11.06.2024 
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
09.12.2022 - 16.01.2023  
Pielęgniarstwo diabetologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
09.12.2022 - 24.02.2023   
Endoskopia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
09.12.2022 - 20.01.2023   
Podstawy opieki paliatywnej
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
09.12.2022 - 19.01.2023   
Szczepienia ochronne
Kurs specjalistyczny dla położnych
09.12.2022 - 13.01.2023  
9
(11)
zamknij
10
11
12
13
14
15
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla dorosłych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
16.12.2022 - 24.01.2023 
Wykonywanie badania spirometrycznego
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
16.12.2022 - 27.01.2023 
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
16.12.2022 - 28.02.2023 
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
16.12.2022 - 03.03.2023 
Pielęgniarstwo rodzinne
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
16.12.2022 - 28.02.2023 
Pielęgniarstwo geriatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
16.12.2022 - 20.06.2024  
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
16.12.2022 - 25.06.2024
Pielęgniarstwo onkologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
16.12.2022 - 05.06.2024 
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
16.12.2022 - 28.02.2023   
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
16.12.2022 - 26.01.2023    
16
(10)
zamknij
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2022
   
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed