System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ)

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ). Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie. Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie. Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z e-POLZ i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed
dyrektor Instytutu

 

Aktualności

Kalendarium szkoleń


Paśdziernik 2021
PNWTŚRCZPTSOND
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
22.10.2021 - 01.12.2021 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
22.10.2021 - 30.11.2021
Edukator w cukrzycy
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
22.10.2021 - 30.11.2021
Ochrona zdrowia pracujących
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
22.10.2021 - 31.03.2023
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
22.10.2021 - 16.03.2023 
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
22.10.2021 - 07.04.2023 
Pielęgniarstwo rodzinne
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
22.10.2021 - 10.01.2022
Podstawy opieki paliatywnej
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
22.10.2021 - 02.12.2021
Onkologia ginekologiczna
Kurs specjalistyczny dla położnych
22.10.2021 - 08.12.2021  
Leczenie ran
Kurs specjalistyczny dla położnych
22.10.2021 - 08.12.2021 
22
(10)
zamknij
23
24
25
26
27
28
Kompresjoterapia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
29.10.2021 - 17.12.2021
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
29.10.2021 - 20.12.2021
Pielęgniarstwo ratunkowe
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
29.10.2021 - 28.02.2023 
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
29.10.2021 - 21.04.2023
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
29.10.2021 - 03.03.2023
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
29.10.2021 - 25.01.2022
Pielęgniarstwo operacyjne
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
29.10.2021 - 12.01.2022
Pielęgniarstwo onkologiczne
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
29.10.2021 - 13.01.2022
Pielęgniarstwo onkologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
29.10.2021 - 04.04.2023 
Endoskopia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
29.10.2021 - 08.12.2021
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
29.10.202 - 10.12.2021 
29
(11)
zamknij
30
31
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2021
   
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed