Rejestracja w systemie e-PLOZ

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (e-PLOZ) jest systemem teleinformatycznym rozwijanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

 • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
 • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

INFOLINIA TECHNICZNA CSIOZ
tel. 19 457
czynna 7 dni w tygodniu
w godz. 6.00 – 21.00

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Założenie konta w e-PLOZ

Wejdź na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknij "Załóż konto".

Wypełnij "Wniosek o założenie konta użytkownika"

UWAGA! Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole "Opcjonalny identyfikator p2”.

Kliknij przycisk "Złóż wniosek o założenie konta".

Jeśli poprawnie wypełniłeś wszystkie pola powinien pojawić się komunikat:

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacje "Powodzenie rejestracji konta w SMK - Successful registration of your account for the SMK" oraz "Aktywacja tożsamości w Systemie Administracji"

W przypadku nie otrzymania którejkolwiek wiadomości:

 1. Jeżeli podczas rejestracji konta zaznaczono pole "Opcjonalny identyfikator p2”, należy ponowić rejestrację.
 2. Mógły wystąpić błędy podczas rejestracji (błędnie wpisany adres e-mail – możliwość weryfikacji wyłącznie poprzez kontakt z infolinią SMK).
 3. E-mail mógł trafić do katalogu „spam”, proszę sprawdzić zawartość katalogu.

POMOC TECHNICZNA SMK:

 

WNIOSEK O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ

Na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/ kliknij przycisk "Zaloguj w P2"

Następnie wybierz sposób w jaki system ma Cię uwierzytelnić - w tym przypadku kliknij "Login/Hasło".

Jako login wpisz podany podczas zakładania konta adres e-mail oraz tymczasowe hasło otrzymane pocztą elektroniczną. System poprosi Cię o zmianę hasła podczas pierwszego logowania.

Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać.

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień

W sekcji "Dodatkowe informacje" (pola z danymi teleadresowymi wypełnią się automatycznie) należy zaznaczyć następujące pozycje:

Jako grupa biznesowa odpowiednio:

 • Pielęgniarka
 • Położna
 • Ratownik medyczny
 • etc.

Grupa funkcjonalna:

 • Użytkownik

Po zaznaczeniu odpowiedniej dla Twojej grupy zawodowej "Jednostki akcektującej wniosek" (w tym przypadku OIPiP), kliknij przycisk "Wybierz".

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukaj Izbę do której aktualnie należysz i kliknij na przycisk "Akcje" a następnie po rozwinięciu w przycisk "Wybierz".

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (Numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu) a w liście specjalizacji dane o ukończonych kształceniach. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora.

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:

 • Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPiP jeżeli dane podane we wniosku pokrywają się z danymi posiadanymi przez OIPiP). (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPiP jeżeli dane podane we wniosku pokrywają się z danymi posiadanymi przez OIPiP).
 • Wniosek papierowy (najpierw drukuj potem złóż wniosek papierowy - konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

Teraz nalezy czekać aż OiPiP zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone, to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będzie można wybrać rolę pielęgniarki / położnej, na której będzie można już pracować w systemie.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed