Aktualności

09
MAJ
2024
Nowy kierunek studiów w Warszawskiej Uczelni Medycznej!

To już pewne - ruszamy z rekrutacją na kierunek ELEKTRORADIOLOGIA.

Jako jedyna niepubliczna uczelnia w woj. Mazowiecka i jedna z nielicznych w Polsce.

Zapraszamy na studia I i II stopnia; stacjonarne i niestacjonarne.

Elektroradiologia – studia przyszłości. Bez diagnostyki obrazowej nie ma współczesnej medycyny.

W trakcie nauki studenci poznają tajniki badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne).

Elektroradiolog jest pełnoprawnym członkiem zespołów terapeutycznych. Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną, wykonuje badania i zabiegi z zakresu diagnostyki obrazowej: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR), audiometrii (pomiaru słuchu). Pomaga w diagnozowaniu chorób serca, mózgu, płuc, leczeniu złamań i urazów.

ZAPRASZAMY!

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed