KURSY i SZKOLENIA dla FIZJOTERAPEUTÓW

Fizjoterapeuta to osoba posiadająca wykształcenie medyczne, która za pomocą odpowiedniej gimnastyki oraz zabiegów fizykoterapeutycznych przywraca sprawność ruchową pacjenta, łagodzi dolegliwości bólowe i podnosi sprawność fizyczną organizmu.

Zawód fizjoterapeuty jest w grupie zawodów medycznych. W Polsce, aby móc nazywać się fizjoterapeutą należy posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu oraz licencję zawodową (prawo wykonywania zawodu).

JAK ZOSTAĆ FIZJOTERAPEUTĄ?

Obecnie, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, należy spełnić kryteria formalne, określone w Ustawie z dnia 25 września 2015 o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.), czyli należy ukończyć pięcioletnie studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych około 70 tyś. fizjoterapeutów, każdego z nich można zaleźć w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuta czy rehabilitant?

Problem z prawidłowym nazwaniem zawodu fizjoterapeuty miewają zarówno osoby w podeszłym wieku jak i młodsze osoby.

Rehabilitacja to szerokie pojęcie, pod którym może się kryć szereg działań prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół. Celem rehabilitacji jest optymalizacja funkcjonowania człowieka, a więc możliwie najlepsze przywrócenie sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej oraz umożliwienie powrotu do satysfakcjonującego życia. Może mieć ona formę psychoterapii, dietoterapii, terapii zajęciowej, czy też fizjoterapii. Stad właściwą nazwą dla zawodu, który zajmuje się prowadzeniem fizjoterapii jest fizjoterapeuta, a nie rehabilitant. Ale owszem, fizjoterapeuta zajmuje się rehabilitacją.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY FIZJOTERAPIĄ A REHABILITACJĄ?

Tych dwóch pojęć często używa się zamiennie. Okazuje się jednak, że fizjoterapia jest częścią składową rehabilitacji, która obejmuje znacznie szerszy zakres działań medycznych. W zakresie rehabilitacji wyróżnia się:

  • rehabilitację medyczną, której celem jest przywrócenie osoby niepełnosprawnej do normalnego życia społecznego lub stworzenie jej warunków do normalnego bytowania,
  • rehabilitację zawodową, mającą na celu przysposobienie osób niepełnosprawnych do wykonywania pracy zawodowej (obejmuje poradnictwo zawodowe, przekwalifikowanie zawodowe, ocenę zdolności psychofizycznych, wybór optymalnego zatrudnienia),
  • rehabilitacja społeczna, polegająca na integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (w tym: kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w rodzinie, grupie rówieśniczej, zawodowej oraz łagodzenie barier społecznych – edukacyjnych oraz ekonomicznych).

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed