Aktualności

27
MAJ
2024
V Konferencja Medyczna WUMed za nami!

Kompetencje przyszłości w profesjach medycznych - skuteczna komunikacja i interdyscyplinarność nauk. V, jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa WUMed wskazała przyszłość zawodów medycznych.

Już po raz piąty Warszawska Uczelnia Medyczna podjęła aktualne, ważne tematy dla pielęgniarek, położnych i innych profesji medycznych. 

W tym roku uwaga prelegentów skoncentrowana była na problemach: komunikacji medyka z pacjentem oraz tej, w zespołach terapeutycznych oraz interdyscyplinarności w nauce i praktyce pielęgniarstwa i położnictwa oraz innych zawodów medycznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem ponownie objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Jak co roku, w naszym wydarzeniu wzięli udział wybitni specjaliści swoich dziedzin – medycy praktycy z dorobkiem naukowym, m.in.: prof. dr hab. n. med. Izabela Uchmanowicz, prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański, dr n. o zdr. Greta Kanownik, dr n. o zdr. Beata Danecka-Xiężopolska, dr n. o zdr. Paweł Witt. Jesteśmy wdzięczni, składamy podziękowania wszystkim naszym mówcom. Pełną ich listę, znajdziecie Państwo na stronie konferencji. – mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, pomysłodawczyni i główna organizatorka konferencji naukowych Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Konferencja „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy pielęgniarstwa i położnictwa oraz innych zawodów medycznych.” przebiegała w dwóch sesjach.

Pierwszy moduł poświęciliśmy roli komunikacji pomiędzy medykiem i pacjentem oraz poszczególnymi osobami stanowiącymi zespoły terapeutyczne w systemie ochrony zdrowia. To bardzo ważny aspekt pracy medyka, wciąż chyba niedoceniany. Warto podkreślić, że skuteczna komunikacja to jedna z najistotniejszych składowych powodzenia procesu leczenia i oceny skuteczności i jakości świadczenia medycznego. Zwróciliśmy uwagę na sens komunikacji w szczególnie trudnych przypadkach chorobowych jak np. choroby kardiologiczne, nowotworowe, walka z bólem czy wszelkie niepełnosprawności. Wszystkich tych, którzy nie brali udziału w naszym wydarzeniu zachęcam do wejścia na stronę konferencja.wumed.edu.pl. Znajdziecie tam Państwo pełen zapis V Konferencji. – informuje prof. Jasińska.

Druga sesja konferencji dotyczyła interdyscyplinarności w nauce i praktyce pielęgniarstwa i położnictwa oraz innych zawodów medycznych.

Głównym wnioskiem płynącym, szczególnie z drugiego modułu naszego forum było określenie przyszłości nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tylko rozumowanie kliniczne, stawianie pytań, prowadzenie rzetelnych, gruntownych badań będzie podstawą rozwoju nie tylko nauki, ale też praktyki, w tym praktyki pielęgniarskiej i położniczej. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Stefaniak zwróciła uwagę na aspekt konieczności wdrożenia umiejętności klinicznego myślenia już na etapie studiówmedycznych. Kompetencje wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych z roku na rok są wyższe - nie wszędzie niestety wykorzystywane. Współczesna pielęgniarka i położna to osoba samodzielna, gotowa ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje, wykształcona i odważna.  Tę samodzielność zawodową pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych podkreślano podczas naszej konferencji niejednokrotnie. Dr n. med. Barbara Mazurkiewicz wskazała niezwykle ważny aspekt pracy pielęgniarek i położnych, którym jest umiejętnie zarządzanie. Jak podkreśliła w podsumowaniu II sesji, nie ma zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej czy położniczej bez kompetencji kierowania zespołem.  – dodaje prorektor WUMed, prof. Jasińska.

Partnerami V Konferencji Naukowej WUMed były: Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Gorzowska Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Fundacja Kobiety Medycyny, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,  Medela  wiodący producent akcesoriów do karmienia i sprzętu medycznego, Centrum Nauki o Laktacji - Fundacja Twórczych Kobiet, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, EDRA Urban & Partner – wydawnictwo medyczne, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach, Fantomy Medyczne i Szkoleniowe w Katowicach, Unia Polskich Przedsiębiorców, Specjalistyczna Przychodnia Radiologiczna Radio Medica w Warszawie.

Patronat medialny objęły: Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – pielegniarki.info oraz najstarsze polskie wydawnictwo medyczne PZWL – Wydawnictwo Lekarskie.

Pełną listę mówców oraz tematy wystąpień, a także retransmisję wideo oraz zdjęcia ze studia konferencji znajdziecie na stronie konferencja.wumed.edu.pl.

Z A P R A S Z A M Y  laugh

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed