Dodatki dla ratowników coraz bliżej. Prezydent podpisał ustawę

dodatki dla ratoeników medycznych coraz bliżej | IKPMedZasadniczym celem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zachowane zostaną uprawnienia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych na zasadach analogicznych do obowiązujących w ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Lista zmian: dodatek dla ratowników, szczepienia

Na jej podstawie członkom zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionym będzie przysługiwał dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek dotyczy też ratowników z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przepisy dotyczące dodatku dla ratowników medycznych wejdą w życie po dniu ogłoszenia ustawy, ale z mocą od dnia 1 października 2021 r.

Ponadto w przypadku zalecanych szczepień ochronnych, ustawa dodaje regulację, zgodnie z którą wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia. Przeprowadza je lekarz, a w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta. W przypadku szczepienia przeciw grypie osoby dorosłej ustawa umożliwi jego wykonanie przez lekarza dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego.

Inne zasady rozliczenia z NFZ

  • Wprowadzone zostały też szczególne zasady rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązań powstałych w określonych w ustawie terminach w roku 2020 i 2021, wynikających z kwot wypłaconych w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  • leczenie uzdrowiskowe,
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,
  • rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych,
  • opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych,
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie związane z zapewnieniem całodobowej możliwości wykonania świadczenia.

Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://pulsmedycyny.pl/dodatki-dla-ratownikow-coraz-blizej-prezydent-podpisal-ustawe-1134202

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed