O Instytucie

Zgodnie z mottem Instytutu „Nowe technologie w kształceniu i systemach ochrony zdrowia, w procesie kształcenia teoretycznego i praktycznego  wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania techniczne i  najnowsze odkrycia naukowe, dotyczy to szczególnie  zdrowia publicznego, epidemiologii, statystyki medycznej, zarządzania zmianami w organizacjach opieki zdrowotnej.

Kształcimy nowoczesne  kadry medyczne  w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe z dziedziny medycyny, nauk o zdrowiu  i dziedzin pokrewnych.

Ukończenie kursów i specjalizacji w ramach kształcenia podyplomowego zapewnia uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2018. poz. 123),rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2017 nr 0 poz. 497), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2018 poz. 1115) oraz  Ustawy  o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994).

Jesteśmy zespołem  profesjonalistów i praktyków. Współpracujemy z najlepszą kadrą medyczną. To oni gwarantują najwyższą jakość kształcenia. Zależy nam na ciągłym doskonaleniu. W pracy dążymy do perfekcji.

  • Absolwenci naszych szkoleń otrzymują po ich ukończeniu stosowne, zgodne z przepisami prawa, certyfikaty i zaświadczenia.
  • Dążymy do nieustannego poszerzania oraz doskonalenia naszej oferty szkoleń.
  • Zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków dydaktycznych.
  • Na zlecenie organizujemy szkolenia w miejscu pracy.
  • Dbamy o miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach, co obok wysokiej jakości kształcenia jest naszym celem.
  • Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszych szkoleń uzyskali specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności na najwyższym europejskim poziomie i czuli się w pełni usatysfakcjonowani.
  • Jesteśmy organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych.
Wszystkie kursy i specjalizacje organizowane przez  posiadają określone prawem zezwolenia i certyfikaty, dlatego też są gwarancją uzyskania nowoczesnej, specjalistycznej wiedzy medycznej i stosownych uprawnień zawodowych
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed