Kadra dydaktyczna

Realizując programy kształcenia podyplomowego  współpracujemy z kadrą dydaktyczną, w której skład wchodzą lekarze ze specjalizacją z określonych dziedzin medycyny, magistrowie pielęgniarstwa i położnictwa, prawnicy, psycholodzy, ekonomiści, informatycy oraz inni, których doświadczenie zawodowe gwarantuje uzyskanie wysokich kwalifikacji zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

Co nas wyróżnia:

  • Profesjonalna i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna.
  • Profesjonalna kadra praktyków.
  • Nauczyciele akademiccy z tytułem lub stopniem naukowym i prawem wykonywania zawodu lekarza, posiadających liczne specjalizacje kierunkowe, a przede wszystkim pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci z tytułem lub stopniem naukowym ze specjalizacjami w swoich dziedzinach.

Zajęcia teoretyczne realizujemy w różnych formach zajęć zarówno w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, jak również w systemie zajęć weekendowych.

Zajęcia stażowe określone w programach kształcenia realizujemy we współpracy z wieloma placówkami medycznymi na terenie Warszawy i okolic, posiadamy również możliwość współpracy z  ośrodkami medycznymi na terenie całego kraju.
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed