Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów:
ANATOMIA PALPACYJNA DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI I TERAPII FUNKCJONALNEJ

IKPMED | Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów: ANATOMIA PALPACYJNA DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI I TERAPII FUNKCJONALNEJ

ODBIORCY KURSU

 • studenci  fizjoterapii i rehabilitacji - III rok licencjat (uzupełniające mgr), II rok st. jednolite mgr
 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich   kierunku fizjoterapia i rehabilitacja

CEL KURSU

 • Prezentacja i palpacja punktów kostnych
 • Omówienie budowy kręgosłupa i jego palpacja
 • Palpacja mięśni powierzchownych i głębszych warstw mięśniowych oraz więzadeł
 • Palpacja ważniejszych nerwów obwodowych

PROGRAM KURSU

Zajęcia podzielone zostały na 4 moduły:

 • Moduł 1 - Prezentacja sposobów palpacji i ćwiczenia
 • Moduł 2 - Palpacja punktów kostnych,
 • Moduł 3 - Palpacja układu mięśniowego i więzadłowego
 • Moduł 4 - Palpacja obwodowego układu nerwowego

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu bez egzaminu na bazie czynnego udziału

LICZBA UCZESTNIKÓW

Grupy max 10 osób na jednej edycji kursu

CZAS TRWANIA KURSU

20 godzin dydaktycznych:

 • 4 moduły po 5 h:
  - 1 h wykładu - prezentacja
  - 4 h ćwiczeń praktycznych

MIEJSCE KURSU

 • Zakład Rehabilitacji Uczelni WUMed ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
 •  Nowoczesna i dobrze wyposażona baza dydaktyczno-szkoleniowa  - patrz galeria

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają skrypt na podstawie prezentacji własnej prowadzącego kurs

PROWADZĄCY KURS

mgr Piotr Chyliński

 • dyplomowany magister rehabilitacji ruchowej po AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • dyplomowany technik fizjoterapii po Medycznej Szkole Zawodowej Nr 6 w Konstancinie
 • certyfikowany przez IPNFA terapeuta i nauczyciel metody PNF (M. Knott Concept)
 • specjalista fizjoterapii funkcjonalnej oraz masażu funkcjonalnego aparatu ruchu
 • ponad 30 lat doświadczenia zawodowego i dydaktycznego w fizjoterapii i masażu
 • były koordynator rehabilitacji rejonowej poradni usprawniania leczniczego w Warszawie
 • długoletni wykładowca akademicki fizjoterapii i masażu, w tym AM i AWF w Warszawie
 • dyplomowany nauczyciel i egzaminator kwalifikacji w zawodzie technika masażysty
 • obecnie Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w W-wie
 • wieloletni członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • członek KIF

TERMINY

 • 17-18.10.2020
 • 24-25.10.2020
 • 07-08.11.2020

CENA KURSU

 • 300 zł (dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku fizjoterapia i rehabilitacja)
 • 250 zł (dla studentów fizjoterapii i rehabilitacji)

OPŁATY

Numer konta dla uczestników wszystkich kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

PEKAO S.A.
95 1240 1112 1111 0010 9595 5516

z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • wymagane dokumenty
  - wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa w kursie
  - kserokopia dowodu osobistego
  - potwierdzenie opłaty za kurs
 • obuwie i strój do ćwiczeń!

ZAPISY

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

SEKRETARIAT

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed