Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów:
MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY

IKPMED | Kurs specjalistyczny - praktyczny dla fizjoterapeutów: MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY

ODBIORCY KURSU

 • studenci  fizjoterapii i rehabilitacji - III rok licencjat (uzupełniające mgr), II rok st. jednolite mgr
 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich   kierunku fizjoterapia i rehabilitacja

CEL KURSU

 • zapoznanie z teorią i praktyką manualnego drenażu limfatycznego stosowanego w ramach kompleksowej terapii przeciwobrzękowej postępowania fizjoterapeutycznego w rehabilitacji medycznej

PROGRAM KURSU

Zajęcia podzielone zostały na 5 modułów:

 • Moduł 1 - Podstawy anatomiczno-fizjologiczne, wskazania i przeciwwskazania, diagnostyka, zasady i warunki oraz techniki manualnego drenażu limfatycznego – prezentacja
 • Moduł 2 - Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie twarzy, szyi i karku
 • Moduł 3 - Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie grzbietu i klatki piersiowej
 • Moduł 4 - Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie kończyny górnej
 • Moduł 5 - Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie kończyny dolnej

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu bez egzaminu na bazie czynnego udziału

LICZBA UCZESTNIKÓW

Grupy max 10 osób na jednej edycji kursu

CZAS TRWANIA KURSU

25 godzin dydaktycznych:

 • 5 modułów po 5 h:
  - 1 h wykładu - prezentacja
  - 4 h ćwiczeń praktycznych

MIEJSCE KURSU

 • Zakład Rehabilitacji Uczelni WUMed ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
 • Nowoczesna i dobrze wyposażona baza dydaktyczno-szkoleniowa  - patrz galeria
 • UWAGA! Część teoretyczna kursu odbywa się on - line na platformach MOODLE i MS Teams

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają skrypt na podstawie prezentacji własnej prowadzącego kurs

LITERATURA do KURSU

 • Podstawy manualnego drenażu limfatycznego
  prof. Michael Foldi - wydanie polskie pod redakcją prof. dr med. Marka Woźniewskiego wydawnictwo medyczne Urban & Partner, Wrocław 2018

PROWADZĄCY KURS

mgr Piotr Chyliński

 • dyplomowany magister rehabilitacji ruchowej po AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • dyplomowany technik fizjoterapii po Medycznej Szkole Zawodowej Nr 6 w Konstancinie
 • certyfikowany przez IPNFA terapeuta i nauczyciel metody PNF (M. Knott Concept)
 • specjalista fizjoterapii funkcjonalnej oraz masażu funkcjonalnego aparatu ruchu
 • ponad 30 lat doświadczenia zawodowego i dydaktycznego w fizjoterapii i masażu
 • były koordynator rehabilitacji rejonowej poradni usprawniania leczniczego w Warszawie
 • długoletni wykładowca akademicki fizjoterapii i masażu, w tym AM i AWF w Warszawie
 • dyplomowany nauczyciel i egzaminator kwalifikacji w zawodzie technika masażysty
 • obecnie Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w W-wie
 • wieloletni członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • członek KIF

TERMINY

 • 17-18.04.2021
 • 24-25.04.2021
 • 08-09.05.2021

CENA KURSU

 • 300 zł (dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku fizjoterapia i rehabilitacja)
 • 250 zł (dla studentów fizjoterapii i rehabilitacji)
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed