Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek:
LECZENIE RAN

  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek.
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
  • Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program kursu

Czas trwania kursu

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
80 h 120 h 200 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

  • 21.10.2022 - 31.11.2022 

Cena regularna

  • 900,00 zł
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed