Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

IKPMED | Kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek i Położnych: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położnej, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
  • Celem kształcenia jest ukształtowanie kompetencji do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed