Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

IKPMED | Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położnej, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
  • Celem kształcenia jest ukształtowanie kompetencji do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Program kursu

Czas trwania kursu

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
75 h 25 h 100 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

  • 14.10.2022 - 28.11.2022 

Cena regularna

  • 650,00 zł
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed