Koronawirus.
Prawo, nauka, informacje

IKPMED | koronawirus prawo nauka informacje W odpowiedzi na liczne zapytania i prośby naszych czytelników uruchomiliśmy dział w którym będziemy publikować najnowsze doniesienia dotyczące pandemii koronawirusa. Znajdą się tu artykuły ze świata nauki, zagadnienia prawne w tym również ustawy Ministerstwa Zdrowia oraz zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz inne informacje. Dla Państwa wygody materiały publikujemy w postaci plików "pdf".

Pobierz Adobe Acrobat Reader.

STRATEGIA WALKI Z PANDEMIĄ COVID 19 - Wersja 3.0 Stanowisko nr 39 NRPIP z dnia 15 października 2020 r. w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus z dnia 23.10.2020 roku, w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych Projekt z dnia 28 lipca 2020 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii Rodzaje testów na COVID-19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Wybrane i wskazane zalecenia postepowania dla pielęgniarek i położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzyce podczas pandemii COVID-19 Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 - Wersja tłumaczenia 1.1.1 z 2020-03-27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 Jakie procedury obowiązują w przypadku zwłok osób zmarłych na koronawirusa? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem sars-cov-2 za chorobę zawodową Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wytyczne z dnia 31.03.2020 do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 Nagranie pierwszego seminarium internetowego ICN COVID19, które odbyło się 27 marca 2020 r. w Genewie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach Stanowisko w sprawie postępowania w ramach leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii Minister Zdrowia do Pracowników Ochrony Zdrowia Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek i położnych przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii, do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirucem Apel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Wytyczne GIS dla postępowania z pacjentem z koronawirusem Rozpoczynanie i powstrzymywanie się od intensywnej terapii u chorych na COVID-19 w nadzwyczajnej sytuacji dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostępnymi zasobami SIAARTI - Covid19 - Raccomandazioni di etica clinica Algorytm z postępowania z pacjentem COVID Co dzisiaj powinien wiedzieć anestezjolog Grupa Krwi a COVID-19 Ibuprofen w COVID-19 INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA UBRANA OCHRONNEGO Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem Pisma Konsultantów PTPA Rekomendowana ścieżka postępowania dla kobiet w ciąży COVID-19 Schemat postepowania dla POZ wersja ostateczna Stygmatyzacja społeczna związana z COVID-19 Wytyczne GIS dla postępowania z pacjentem z koronawirusem Zalecenia bezpiecznego sprawowania opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 Zalecenia dla utrzymania dobrostanu psychicznego personelu OIT w obliczu pandemii COVID-19 Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19 Zalecenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed