Aktualności

22
KWI
2022
​Zmiany w zatrudnianiu pielęgniarek w DPS-ach

Resort zdrowia pracuje nad zmianami w wynagradzaniu pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach. Informacje w tej sprawie przekazał wiceminister Piotr Bromberg w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik interweniował w sprawie nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki w roku 2021.

Mało pieniędzy i mało personelu

RPO wskazuje, że pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach nie mają żadnych dodatków, nie dostają podwyżek ani ekwiwalentów za pracę w niedzielę i święta. Ich pensje finansowane są z budżetów samorządowych, co jest jednym z powodów niższych wynagrodzeń. Rzecznik podkreśla, że za tak niskie płace mało kto z odpowiednim wykształceniem chce pracować. Powstają więc problemy z personelem, dlatego większość pracy w DPS-ach spada na opiekunów, którzy nie mają jednak takich uprawnień, jak pielęgniarki.

Jak podkreśla Rzecznik, powołując się na raporty z wizyt Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w DPS-ach, jedną z podstawowych potrzeb ich mieszkańców jest odpowiednia opieka lekarska i pielęgniarska. Często osoby te mają przewlekłe choroby somatyczne, psychiczne oraz wynikające z ich podeszłego wieku. RPO dodaje, że zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej dla takich pacjentów jest konieczne, ale nie da się tego dokonać bez zapewnienia pracownikom odpowiednich płac.

Będą zmiany w ustawie

Pismo Rzecznika (wówczas jeszcze Adama Bodnara) zostało skierowane do dwóch Ministerstw: Zdrowia oraz Rodziny i Polityki Społecznej pod koniec czerwca 2021 roku. Wiceminister Piotr Bromberg odpowiedział na nie dopiero w tym tygodniu.

Pielęgniarki rozmawiały z ministrem w sprawie wynagrodzeń

Poinformował on, że trwają prace mające na celu umożliwienie domom pomocy społecznej wykonywanie działalności leczniczej (jako podmiotom leczniczym) i w konsekwencji zawierania przez nie umów (jako świadczeniodawcom) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opracowując nowe przepisy, resort zdrowia współpracuje wraz z resortem rodziny i polityki społecznej. Jak dodaje jednak Piotr Bromberg, “z uwagi na złożoność tematyki dotyczącej zatrudnienia pielęgniarek oraz specjalistów innych zawodów medycznych w domach pomocy społecznej, kwestia ta wymaga wprowadzenia zmian systemowych, jak również konsultacji z Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Ministerstwo o kolejnych podejmowanych krokach będzie na bieżąco informować Rzecznika.

Zatrudnianie ratowników medycznych

RPO zwrócił również uwagę na brak możliwości zatrudniania ratowników medycznych w DPS-ach. Jak tłumaczy, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie przewiduje wprost możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego w tego typu placówkach. Także w rozporządzeniu z 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie wymienia się stanowiska “ratownik medyczny”. Rzecznik dodaje, że w praktyce dyrektor domu pomocy społecznej może zatrudnić ratownika medycznego na stanowisku na przykład opiekuna, przy zastrzeżeniu, że nie będzie on wykonywał zawodu ratownika medycznego i nie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych.

Według RPO, ratownicy medyczni mogliby być wsparciem dla pracujących w DPS-ach opiekunów, tym bardziej w sytuacji, kiedy placówki mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu. Wiceminister zdrowia, Piotr Bromberg, nie odniósł się do tej kwestii w swojej odpowiedzi na pismo Rzecznika.

https://www.politykazdrowotna.com/84822,beda-zmiany-w-zatrudnianiu-pielegniarek-w-dps-ach

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed