Aktualności

04
MAJA
2021
Zmiany w teleporadach. MZ podpisał nowe rozporządzenie

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dokument jest nowelizacją rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. Zgodnie z prawem przepisy wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia, czyli 15 marca 2021 r.

Zgodnie z dokumentem z dnia 5 marca 2021 r. wśród świadczeń, które realizowane będą wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem są sytuacje, gdy pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej, dzieciom do 6. roku życia (z wyjątkiem porad kontrolnych w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 marca 2021

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed