Aktualności

20
KWI
2022
Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

Od 5 kwietnia 2022 będzie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Zgodnie z nim wyznaczono inny termin na składanie dokumentów przez osoby, które chcą zdawać egzamin państwowy.

Chodzi o takie dokumenty jak wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, karta specjalizacji, dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin.

Dokumenty te będzie można składać w terminach – do 31 maja lub do 30 listopada (wcześniej był to 31 października).

Załączniki do rozporządzenia zawierają wzory dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i tytułu położnej specjalisty.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 marca 2022.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/648

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed