Aktualności

17
CZE
2020
Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych: szczegóły poznamy później niż zakładano

W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W lutym 2020 roku MZ powołał 15 podzespołów merytorycznych, których zadaniem jest opracowanie założenia do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa w zakresie form kształcenia, ścieżek rozwoju zawodowego, trybu kształcenia i jego finansowania.

Zgodnie z nowym zarządzeniem, podzespoły mają miesiąc więcej, na zakończenie swojej działalność po realizacji zadania - „nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2020 r.”.

Chodzi o podzespoły:

 1. Podzespół do spraw nadawania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 2. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego;
 3. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
 4. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;
 5. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego;
 6. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;
 7. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej;
 8. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 9. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnychw dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 10. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
 11. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;
 12. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego;
 13. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-onkologicznego dla położnych;
 14. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa w intensywnej opiece położniczo-neonatologicznej dla położnych;
 15. Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

Koordynatorem prac podzespołów w obszarze pielęgniarstwa jest Maria Kózka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

Koordynatorem prac podzespołów obszarze położnictwa jest Grażyna Iwanowicz-Palus – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Zarządzenie MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (pdf)

Źródło:

https://www.medexpress.pl/zmiany-w-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-i-poloznych-szczegoly-poznamy-pozniej-niz-zakladano/77946

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed