Aktualności

26
MAJ
2020
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach

W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 12 maja 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wystosował zalecenia dotyczące wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa m.in. studentów oraz pracowników uczestniczących w zajęciach  po powrocie studentów na uczelnie.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, które znalazły się w zaleceniach, dostępnymi tutaj.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed