Aktualności

25
LUT
2022
WHO: rodzice i kobiety w ciąży są narażeni na agresywny marketing mleka modyfikowanego
Nowy raport WHO i UNICEF wyszczególnia praktyki stosowane przez wart 55 miliardów dolarów przemysł preparatów do żywienia niemowląt, które zagrażają żywieniu dzieci i naruszają zobowiązania międzynarodowe. 
Ponad połowa rodziców i kobiet w ciąży (51%) ankietowanych w ramach nowego raportu WHO/UNICEF twierdzi, że byli przedmiotem działań marketingowych ze strony firm produkujących mleko modyfikowane, z których większość narusza międzynarodowe standardy karmienia niemowląt.  

Raport zatytułowany "Jak marketing mleka modyfikowanego wpływa na nasze decyzje dotyczące karmienia niemowląt" powstał w oparciu o wywiady z rodzicami, kobietami w ciąży i pracownikami służby zdrowia w ośmiu krajach. Raport ujawnia systematyczne i nieetyczne strategie marketingowe stosowane przez przemysł mleka modyfikowanego - obecnie wart 55 miliardów dolarów - w celu wywarcia wpływu na decyzje rodziców dotyczące karmienia niemowląt.

W raporcie stwierdzono, że techniki marketingowe przemysłu obejmują nieuregulowane i inwazyjne targetowanie online, sponsorowane sieci porad i infolinii, promocje i darmowe prezenty oraz praktyki mające na celu wpływanie na szkolenia i zalecenia pracowników służby zdrowia. Przekazy, które otrzymują rodzice i pracownicy służby zdrowia, często wprowadzają w błąd, są naukowo nieuzasadnione i naruszają Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece - przełomowe porozumienie w zakresie zdrowia publicznego, przyjęte przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 1981 r. w celu ochrony matek przed agresywnymi praktykami marketingowymi przemysłu produkującego żywność dla dzieci.

- Raport ten pokazuje bardzo wyraźnie, że marketing mleka modyfikowanego pozostaje niedopuszczalnie wszechobecny, wprowadzający w błąd i agresywny - powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO - Należy pilnie przyjąć i egzekwować przepisy dotyczące marketingu opartego na wyzysku, aby chronić zdrowie dzieci.

Zgodnie z raportem - w którym przebadano 8 500 rodziców i kobiet w ciąży oraz 300 pracowników służby zdrowia w miastach w Bangladeszu, Chinach, Meksyku, Maroku, Nigerii, RPA, Wielkiej Brytanii i Wietnamie - ekspozycja na marketing mleka modyfikowanego dociera do 84 procent wszystkich badanych kobiet w Wielkiej Brytanii; 92 procent kobiet badanych w Wietnamie i 97 procent kobiet badanych w Chinach, zwiększając prawdopodobieństwo wyboru karmienia mlekiem modyfikowanym.

- Fałszywe i wprowadzające w błąd informacje na temat karmienia mieszanką są istotną barierą dla karmienia piersią, które jak wiemy jest najlepsze dla dzieci i matek - powiedziała Dyrektor Wykonawczy UNICEF Catherine Russell - Potrzebujemy solidnej polityki, ustawodawstwa i inwestycji w karmienie piersią, aby zapewnić, że kobiety są chronione przed nieetycznymi praktykami marketingowymi - i mają dostęp do informacji i wsparcia, których potrzebują, aby wychowywać swoje rodziny.

We wszystkich krajach objętych badaniem kobiety wyrażały silne pragnienie wyłącznego karmienia piersią - od 49% kobiet w Maroku do 98% w Bangladeszu. Jednak w raporcie szczegółowo opisano, w jaki sposób stały przepływ wprowadzających w błąd komunikatów marketingowych wzmacnia mity na temat karmienia piersią i mleka kobiecego oraz podważa wiarę kobiet w ich zdolność do skutecznego karmienia piersią. Mity te obejmują konieczność podawania preparatów do początkowego żywienia niemowląt w pierwszych dniach po urodzeniu, niewystarczalność mleka matki w żywieniu niemowląt, udowodnienie, że określone składniki preparatów do początkowego żywienia niemowląt poprawiają rozwój dziecka lub jego odporność, przekonanie, że dzięki preparatom do początkowego żywienia niemowlęta są dłużej syte, oraz że jakość mleka matki pogarsza się z czasem.

Karmienie piersią w ciągu pierwszej godziny po urodzeniu, a następnie wyłączne karmienie piersią przez sześć miesięcy i kontynuowanie karmienia piersią przez dwa lata lub dłużej, stanowi potężną linię obrony przed wszystkimi formami niedożywienia dzieci, w tym przed marnotrawstwem i otyłością. Karmienie piersią działa również jak pierwsza szczepionka dla dziecka, chroniąc je przed wieloma powszechnymi chorobami wieku dziecięcego. Zmniejsza także przyszłe ryzyko cukrzycy, otyłości i niektórych form raka u kobiet. Jednak na całym świecie tylko 44% dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy jest karmionych wyłącznie piersią. W ciągu ostatnich dwóch dekad światowe wskaźniki karmienia piersią wzrosły w bardzo niewielkim stopniu, podczas gdy sprzedaż mleka modyfikowanego wzrosła ponad dwukrotnie mniej więcej w tym samym czasie.

Alarmujące jest to, że w raporcie zauważono, iż duża liczba pracowników służby zdrowia we wszystkich krajach została zachęcona przez przemysł związany z żywieniem niemowląt do wpływania na zalecenia dla nowych matek poprzez upominki promocyjne, darmowe próbki, finansowanie badań, płatne spotkania, wydarzenia i konferencje, a nawet prowizje od sprzedaży, co miało bezpośredni wpływ na wybory rodziców dotyczące żywienia. Ponad jedna trzecia kobiet objętych badaniem stwierdziła, że pracownik służby zdrowia polecił im konkretną markę preparatu do żywienia niemowląt.

Aby sprostać tym wyzwaniom, WHO, UNICEF i partnerzy wzywają rządy, pracowników służby zdrowia i przemysł spożywczy do zaprzestania wykorzystywania marketingu mleka modyfikowanego oraz do pełnego wdrożenia i przestrzegania wymogów Kodeksu. Obejmuje to:

  • Uchwalanie, monitorowanie i egzekwowanie przepisów zapobiegających promocji mleka modyfikowanego, zgodnie z Kodeksem Międzynarodowym, w tym zakazujących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych stosowanych przez przemysł mleka modyfikowanego.
  • Inwestowanie w politykę i programy wspierające karmienie piersią, w tym odpowiednie płatne urlopy rodzicielskie zgodne z międzynarodowymi standardami oraz zapewnienie wysokiej jakości wsparcia w karmieniu piersią.
  • Zwrócenie się do przemysłu o publiczne zobowiązanie się do pełnego przestrzegania Kodeksu i kolejnych rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia na całym świecie.
  • Zakazanie pracownikom służby zdrowia przyjmowania od firm, które wprowadzają na rynek żywność dla niemowląt i małych dzieci, sponsoringu stypendiów, nagród, grantów, spotkań lub wydarzeń.

https://nursing.com.pl/artykul/who-rodzice-i-kobiety-w-ciazy-sa-narazeni-na-agresywny-marketing-mleka-modyfikowanego

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed