Aktualności

23
CZE
2021
W lipcu ruszy pilotaż programu Profilaktyka 40 plus

Od 1 lipca ruszy zapowiedziany w Polskim Ładzie program Profilaktyka 40+, który zagwarantuje każdemu Polakowi powyżej 40 roku życia możliwość wykonania określonych badań. Minister Zdrowia, właśnie podpisał rozporządzenie w jego sprawie. "Bon zdrowotny" będzie można zrealizować w punkcie, który podpisze umowę z NFZ, do końca grudnia.

14 czerwca,  czyli po 24 dniach o skierowania do konsultacji, minister zdrowia podpisał rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS. Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Program zacznie działać od 1 lipca. - Będzie on gwarantował każdemu Polakowi w wieku powyżej 40 roku życia możliwość wykonania bilansu zdrowia - tak go zapowiedział pod koniec maja Adam Niedzielski, minister zdrowia w Chełmie podczas debaty pt. "#PolskiŁad sposobem na odbudowę zdrowia Polaków po COVID-19”. - Nie chcemy, żeby samo wykonanie badania było końcem procesu zadbania o swoje zdrowie. Chcielibyśmy, żeby to wywołało konieczność kontaktu z lekarzem, szczególnie w sytuacji, kiedy te wyniki będą niekorzystne bądź niepokojące - podkreślił.  Ministerstwo Zdrowia zrealizowało częściowo postulaty lekarzy i pracodawców i rozszerzyło pakiet o tzw. próbę wątrobową. Nadal jednak obejmuje on wszystkie badania, które obecnie może zlecić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Jak skorzystać z pakietu badań

Aby skorzystać z pakietu badań, będzie trzeba najpierw wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie wygenerowane automatycznie e-skierowanie na pakiet badań odpowiedni dla płci. Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest wsparcie przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej.

Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.  Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego. Na badania nie będzie więc potrzebne e-skierowanie od lekarza.

Cztery pakiety badań

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. 

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • próba wątrobowa: AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • próba wątrobowa AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • ocena miarowości rytmu serca

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. - Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę naszego stylu życia. Nagłe ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu spotęgował ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. W tym czasie zauważyliśmy mniejszą liczba przeprowadzonych badań w porównaniu do poprzedniego roku, które umożliwiłyby ich wczesne wykrycie, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie programu badań profilaktycznych – podkreśla Niedzielski. I dodaje, że wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. - Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

https://www.prawo.pl/zdrowie/program-profilaktyka-40-plus-pilotaz,508444.html

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed