Aktualności

29
WRZ
2021
Teleporada. Rewolucyjne zmiany wchodzą już 1 października. LISTA nowych zasad

Od 1 października zaczną obowiązywać nowe zasady udzielania przez lekarzy specjalistów porad telefonicznych. Przed placówkami i pacjentami mała rewolucja, dlatego przypominamy najważniejsze zmiany, które nas czekają w tym zakresie.

Od 1 października zaczną obowiązywać nowe zasady udzielania teleporad przez lekarzy specjalistów FOT.

 • Od 1 października lekarz specjalista nie będzie mógł udzielić teleporady, m.in. pacjentowi rozpoczynającemu leczenie w danej placówce
 • Podmiot leczniczy będzie też musiał uwzględnić prawo pacjenta do zgłoszenia w trakcie udzielania teleporady woli osobistego kontaktu z lekarzem
 • Opinie środowiska lekarskiego dotyczące nowych zasad udzielania teleporad nie są do końca jednoznaczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności określa, między innymi zasady oraz warunki udzielania teleporad przez placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) - z wyłączeniem psychiatrii, rehabilitacji i stomatologii.

Teleporada. Kiedy lekarz specjalista nie będzie mógł jej udzielić

Według lipcowej wersji projektu rozporządzenia - od 1 października br. poradnie specjalistyczne będą musiały udzielać porad w formie bezpośredniej wizyty pacjenta w poniższych przypadkach:

 • Gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady
 • W przypadkach związanych z wydaniem zaświadczenia
 • Podczas pierwszej porady w przypadku pacjentów rozpoczynających leczenie w danym podmiocie albo już objętych opieką w tej placówce, ale zgłaszających nowy problem zdrowotny
 • W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
 • W związku z podejrzeniem, zdiagnozowaniem i leczeniem choroby nowotworowej

Standard organizacyjny teleporady. Co obejmuje?

Zgodne z projektem rozporządzenia, od 1 października standard organizacyjny teleporady obejmie:

 • Informację placówki medycznej w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie jej internetowej (a na żadanie pacjenta również telefonicznie) o warunkach udzielania teleporad, a także informacje dotyczące:
 • Uwzględnienia prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym
 • Systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady
 • Sposobu ustalenia terminu teleporady
 • Sposobu nawiązania kontaktu pomiędzy podmiotem a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposobu jej udzielenia
 • Sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem
 • Możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady
 • Sposobu realizacji:
  - e-recepty
  - e-skierowania
  - e-zlecenia na wyroby medyczne
 • Sposobu realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Standard organizacyjny teleporady obejmuje też konieczność poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia - przez podmiot posiadający umowę z NFZ na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady.

Teleporada podzieli środowisko lekarskie?

Opinie środowiska lekarskiego dotyczące nowych zasad udzielania teleporad nie są do końca jednoznaczne.

Przypomnijmy, że wcześniej zasady udzielania teleporad zostały uregulowane w podstawowej opiece zdrowotnej.

- Według zarządzenia prezesa NFZ z czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - jeśli lekarz POZ udziela nie więcej niż 25 proc. porad w formie telefonicznej, otrzyma premię w wysokości 5 proc. stawki wynikającej z umowy z NFZ - przypomina Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

- Natomiast jeżeli odsetek teleporad przekracza 75 proc. wszystkich porad udzielanych w danej placówce POZ, wynagrodzenie jest pomniejszane o 10 proc. - dodaje ekspert i zaznacza, że takie progi procentowe - skutkujące nagradzaniem lub karaniem, w zależności od odsetka udzielanych porad telefonicznych - sprawdziły się w praktyce.

Niewykluczone jednak, że także w POZ, być może już w październiku, zostaną wprowadzone kolejne modyfikacje dotyczące udzielania teleporad przez lekarzy rodzinnych.
 
https://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/teleporada-rewolucyjne-zmiany-wchodza-juz-1-pazdziernika-lista-nowych-zasad,225406,14.html

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed