Aktualności

11
LUT
2023
​Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej – standard opieki okołoporodowej
Standard opieki okołoporodowej jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2018 roku. Określa schemat postępowania nad kobietą w ciąży, podczas porodu oraz w czasie połogu. Przedstawia organizację opieki nad noworodkiem. Celem stworzenia wskazanego dokumentu było polepszenie jakości opieki nad kobietą i dzieckiem.

Dokument ten podkreśla istotne znaczenie zachowania poczucia bezpieczeństwa u kobiety w czasie porodu oraz ograniczenie interwencji medycznych do sytuacji tego wymagających. Obowiązuje on we wszystkich placówkach medycznych, które świadczą usługi w zakresie opieki okołoporodowej. Standard zawiera listę badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, które są wykonywane u kobiet w ciąży, ze wskazaniem określonego czasu ich przeprowadzania. Obejmuje również świadczenia profilaktyczne i działania na rzecz promocji zdrowia. W dalszej części dokumentu omawiane są czynniki ryzyka powikłań mogących mieć miejsce w okresie okołoporodowym, których rozpoznanie może być postawione po uprzednio zebranym wywiadzie.

https://nursing.com.pl/artykul/rola-poloznej-w-opiece-przedkoncepcyjnej-standard-opieki-
 
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed