Aktualności

07
STY
2020
Rok 2020 rokiem pielęgniarki i położnej

Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, pielęgniarki i położne stanowią ponad 50% pracowników systemów opieki zdrowotnej w wielu krajach. Na cześć 200. rocznicy urodzin Florence Nightingale WHO ogłosiła rok 2020 „Rokiem pielęgniarki i położnej”. „Pielęgniarki mogą realnie wpływać na zdrowie publiczne”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła rok 2020 „Rokiem pielęgniarki i położnej”, na cześć 200. rocznicy urodzin Florence Nightingale. Oznaczenie to zostanie wkrótce przedstawione państwom członkowskim biorącym udział w 72. zgromadzeniu World Health Assembly w celu ostatecznego rozważenia i uzyskania poparcia. Jak podkreślili przedstawiciele WHO, kampania ta jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że w wielu krajach pielęgniarki i położne stanowią ponad 50% pracowników systemów opieki zdrowotnej.

Howard Catton, dyrektor ds. polityki i programów dot. pielęgniarstwa, podkreślił, że „przyszły rok będzie wyjątkową okazją, aby uhonorować wkład pielęgniarek w zdrowie publiczne, poprzez obchody dwusetnej rocznicy urodzin Florence Nightingale”.
– To święto stanowi okazję do uhonorowania byłych i obecnych liderów pielęgniarstwa na całym świecie, zwiększenia prestiżu zawodu pielęgniarki w dialogu politycznym oraz zainwestowania w rozwój kompetencji personelu – powiedział Howard Catton. Pielęgniarki, które stanowią około 50% pracowników systemów opieki zdrowotnej i które są nierozerwalnie związane z realizacją priorytetów zdrowotnych, mogą realnie wpływać na zdrowie publiczne wszystkich społeczności.

„Florence Nightingale byłaby dumna z tego, jak daleko zaszedł nasz zawód”
– Współczesna opieka pielęgniarska może być nie do poznania względem pracy Florence Nightingale, ale z pewnością byłaby ona dumna z tego, jak daleko zaszedł nasz zawód – powiedziała Donna Kinnair, pełniąca obowiązki dyrektora naczelnego i sekretarza generalnego Royal College of Nursing. Takie odznaczenie przyznane w dwusetną rocznicę jej narodzin jest więc niezwykle odpowiednie. Ponieważ w tym stuleciu personel pielęgniarski na całym świecie boryka się z podobnymi wyzwaniami, praca WHO będzie miała jeszcze większą wartość we współpracy z nimi, gdyż ma ona zaowocować ukazaniem społeczeństwu innowacji związanych z pielęgniarstwem.
Jak dodała, różne kraje i różne systemy opieki zdrowotnej stają naprzeciw wyzwania, jakim jest „niewystarczająca liczba pielęgniarek, brak inwestycji w przyszłe pokolenia lub niewykorzystywanie potencjału personelu pielęgniarskiego w takim stopniu, w jakim można byłoby to zrobić”.

– Jeśli mamy uporać się z globalnymi nierównościami zdrowotnymi i zwalczać poważne choroby, z jakimi borykamy się w tym stuleciu, to musi się zmienić – dodała Donna Kinnair. – Z niecierpliwością czekamy na obchody w 2020 roku, który musi być również rokiem jednoczenia się i podejmowania wspólnych, konkretnych działań, aby zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa znalazły się na pierwszym miejscu.

https://everethnews.pl/newsy/who-2020-rokiem-pielegniarek-i-poloznych/
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed