Aktualności

02
LIS
2021
Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano rekomendacje dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Jeżeli pacjent:

 • jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
 • przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

 1. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
 2. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:
  - posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21
  lub
  - przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
 3. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b
  (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia
  wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik).

2. Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:

• nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,
• nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
• nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

 1. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik);
 2. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki określone w punkcie 1b (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2).

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekomendacje-ministerstwa-zdrowia-i-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dotyczace-odwiedzin-w-szpitalach-w-zwiazku-z-postepem-realizacji-narodowego-programu-szczepien

Szczegóły w załączniku

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed