Aktualności

26
STY
2023
Ratownik medyczny to praca dla osób, które lubią wyzwania

Rozmowa z dr. Krzysztofem Totą, ratownikiem medycznym, wykładowcą i zastępcę dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego w Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem przyszłych studentów. Rekrutacje z roku na rok są wyższe. Nauka trwa 3 lata, absolwent otrzymuje dyplom licencjata - jakie kompetencje  w tym czasie zdobywa student? Czy "wchodzi do zawodu" przygotowany?

Student jest przygotowany do wykonywania zawodu, a wiedza praktyczna jest weryfikowana na egzaminie praktycznym. W toku nauki studenci odbywają praktyki nie tylko wakacyjne, ale również śródsemestralne zarówno w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, jak i w wielu oddziałach szpitalnych.

Ratownik medyczny to zawód praktyczny. Trudny i bardzo odpowiedzialny.

Z jakimi realiami musi liczyć się człowiek wybierający drogę ratownika medycznego?

Praca ratownika medycznego, zwłaszcza w pogotowiu to praca w często nieoczywistych warunkach, czy to środowiskowych, czy to mieszkaniowych. Umiejętność radzenia sobie z pacjentami w różnym wieku, z różnym stopniem stanu psychicznego to też nie lada wyzwanie. Również relacje pomiędzy personelem SOR lub pomiędzy ratownikami w zespole bywają nietypowe jak w każdej grupie zawodowej pracującej pod presją.

Ratownik medyczny kojarzy nam się z pracą w pogotowiu ratunkowym, ale to przecież nie jedyna droga kariery dla ratowników medycznych. Gdzie jeszcze może pracować absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne?

Ratownik medyczny może swoją pracę wykonywać dodatkowo w SOR, GOPR, WOPR, LPR, w wojsku, straży pożarnej, przychodniach, jako zabezpieczenie imprez masowych, jako transport medyczny, w krwiodawstwie, czy Morskiej Służbie Poszukiwawczej.

Jakie zmiany w systemie edukacji i pracy ratowników medycznych są potrzebne/ niezbędne, jakie już są wprowadzane?

Moim zdaniem bardzo potrzebne są zmiany w ewaluacji zarówno umiejętności praktycznych, jak i wiedzy teoretycznej. Niezwykle istotnym wydaje się wprowadzenie stażu pracy, co najmniej przez 1 rok, dla zdobycia wszelkich umiejętności do samodzielnej pracy, który kończyłby się egzaminem. Konieczność egzaminu państwowego pozwoliłby ujednolicić weryfikację wiedzy i umiejętności przyszłych ratowników medycznych w całym kraju.

Obecnie egzaminy odbywają się wg. rozporządzenia danej uczelni. W niektórych uczelniach studenci zdają jedynie egzamin praktyczny, w innych egzamin teoretyczny i praktyczny. W Warszawskiej Uczelni Medycznej stawiamy głównie na praktykę nie pomijając ważnej części przygotowania teoretycznego.

Ratownik Medyczny to zawód samodzielny, gdzie trzeba podejmować ważne dla życia pacjenta decyzje i w związku z tym wiedza teoretyczna, głównie z dziedziny medycyny jest niezbędna.

Natomiast w pracy ratowników należałoby rozważyć pozostawienie trzyosobowych Zespołów Ratownictwa Medycznego, okresową weryfikację wiedzy i umiejętności oraz konieczność ciągłego szkolenia ratowników medycznych, jak to było przed okresem pandemii.

No właśnie, ratownicy medyczni szczególne społeczne uznanie zdobyli podczas walki z pandemią. Dziś to jedna z profesji o najwyższym stopniu zaufania społecznego. Czym oprócz prestiżu i misji zachęciłby Pan nowe pokolenia do podejmowania nauki na kierunku Ratownictwo medyczne?

Ratownictwo medyczne to bardzo ciekawa dziedzina. Główne zalety to pomaganie ludziom i ciągły rozwój. W pracy ratownika medycznego każdy dzień jest inny. Tu nie można niczego przewidzieć, ale za to dużo przeoczyć. To praca dla osób, które lubią wyzwania. W tej pracy nie ma spokoju, tu wciąż coś się dzieje, adrenalina często jest bardzo wysoka .Ale ważne -  w tej pracy nie można się bać. Trzeba umieć podejmować wielokrotnie trudne decyzje - szybko.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed