Aktualności

12
KWI
2022
PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE DLA NASZEGO INSTYTUTU

Studia podyplomowe „E-dokumentacja medyczna w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych” otrzymały Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022.

Od początku istnienia Instytutu oraz prowadzenia przez nas studiów na kierunku pielęgniarstwo, a teraz również położnictwo przykładamy wielką wagę do umiejętności cyfrowych przyszłych kadr medycznych. Tym bardziej cieszy nas przyznany Certyfikat w tak prestiżowym Konkursie. – mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej, dyrektor IKPKM.

WUMed | Certyfikat Studia z przyszloscia fot. 1Jak podkreśla Komisja Konkursowa 7. edycji Konkursu „Studia z przyszłością”  Warszawska Uczelnia Medyczna i afiliowany przy niej IKPKM zapewniają absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowanego w oparciu o programy kształcenia zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, ale poszerzone przez uczelnię o nowoczesną i innowacyjną tematykę z zakresu e-zdrowia i e-dokumentacji medycznej z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się.

Ważne dla nas jest to, że szacowna Komisja doceniła spójność oferowanego przez nas kształcenia z misją i strategią rozwoju uczelni. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nam Certyfikatu podkreślono wysoką jakość i różnorodność oferty nauczania WUMed oraz zapewnienie wysokich kwalifikacji i kompetencji, umożliwiających naszym  absolwentom zaistnienie na coraz bardziej wymagającym  medycznym rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym. – dodaje prof. Jasińska.

WUMed | Certyfikat Studia z przyszloscia fot. 2

Kapituła przyznająca wyróżnienia to zespół wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. W Komisji Akredytacyjnej zasiedli także przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” wręczono 11 kwietnia 2022 r. podczas Gali Konkursu, która odbyła się w prestiżowych, zabytkowych murach Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs "Studia z Przyszłością" wyróżniania najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe kierunki i programy studiów.

Na zdjęciach: trzymająca certyfikat - dyrektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych WUMed, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed - dr hab. Joanna Jasińska, dr Krystyna Seliga - koordynator studiów na kierunku pielęgniarstwo w WUMed (fot. 1 - 3) oraz prof. dr hab Anna Chełmońska-Soyta - członek Kapituły Konkursu "Studia z przyszłością" (fot. 3).

 
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed