Aktualności

11
LUT
2023
​Porada Pielęgniarska – skrypt do przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie. Pobierz darmowy e-book

E-book Porada Pielęgniarska – skrypt do przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie jest odpowiedzią na uzyskanie przez pielęgniarki uprawnienia do udzielania porady pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wprowadzenia do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie.

Skrypt ma nowoczesną formę e-booka - książki w formie elektronicznej, dostępnej na komputerze. Tworzą ją krótkie rozdziały poświęcone takim zagadnieniom jak, obowiązujące regulacje prawne, ocena stanu zdrowia pacjenta, predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, ocena posiadanych zasobów i zagrożeń zdrowotnych i narzędzia do oceny tych zasobów, udzielanie porady osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym - transteoretyczny model zmiany wg Prochaska i DiClemente i narzędzia służące do oceny uzależnienia w różnych sytuacjach zdrowotnych, zasady dobrej komunikacji terapeutycznej i edukacja pacjenta w poradnictwie pielęgniarskim, wywiad motywujący i przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji oraz adaptacji do choroby, prosty sposób pielęgnowania ran przewlekłych.

Niniejszy skrypt jest skierowany do studentów pielęgniarstwa, treści w nim zawarte, przygotowane w prosty wręcz schematyczny sposób ułatwią przygotowanie się do wykonywania nowych obowiązków zawodowych. Zawartość merytoryczna skryptu odzwierciedla rozkład tematów przewidzianych do realizacji w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wartością dodaną opracowania jest przykładowa porada pielęgniarska oraz zestaw 40 pytań testowych, które ułatwią utrwalenie wiadomości zawartych w skrypcie.

Autorem skryptu jest pielęgniarka z wieloletnim stażem pracy w zawodzie, nauczyciel akademicki, od pięciu lat prowadzi indywidualną praktykę specjalistyczną wyłącznie w miejscu wezwania, gdzie praktykuje zagadnienia poruszające w skrypcie. Została wyróżniona w konkursie Polskiego Funduszu Rozwoju i Fundacji PFR „Solidarni Zwyciężymy” za godną naśladowania postawę w czasie pandemii COVID-19 poprzez udzielanie teleporad. Jest gorącą propagatorką wykorzystania badań fizykalnych w pielęgniarstwie.

 POBIERZ DARMOWY E-BOOK

Zapraszamy do lektury i życzymy powodzenia na egzaminie!

https://nursing.com.pl/artykul/porada-pielegniarska-skrypt-do-przedmiotu-poradnictwo-w-pielegniarstwie-pobierz-darmowy-ebook-63e0b27a09dba307d2461277

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed