Aktualności

13
WRZ
2019
Po wakacjach zaczynamy szkolenia!

Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych rozpoczyna podyplomowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

13 września br. rozpoczynamy:

  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek - więcej,
  • Kurs specjalistyczny ordynowanie leków wypisywanie  recept  cz. I  dla pielęgniarek i położnych - więcej,
  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek - więcej.
20 września br. rozpoczynamy:
  • Kurs specjalistyczny edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych - więcej.
Zapraszamy do Nas!!!
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed