Aktualności

20
KWI
2022
Opieka pielęgniarska w szpitalu

Przy niedoborze kadr medycznych, szczególnie lekarzy, wsparciem dla systemu ochrony zdrowia mogą być przedstawiciele tzw. medycznych zawodów wspierających. Dzięki zatrudnieniu takich osób można bardziej efektywnie wykorzystać umiejętności i czas wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Zawód wspierający lekarza to między innymi sekretarka medyczna czy asystent lekarza, funkcjonujący w niektórych szpitalach.

Asystent wypełni dokumentację

Pełnią oni rolę pomocniczą, mogą zajmować się pacjentami w sytuacjach niewymagających bezpośredniej ingerencji lekarza. Uwalniają także lekarzy od absorbującej i pochłaniającej czas pracy biurowej.

W wielu placówkach medycznych jednak ciągle to lekarze zajmują się „wklepywaniem” do komputera kodów dotyczących rozliczania świadczeń z NFZ oraz innych danych dotyczących pacjenta. Jest to zadanie, które z powodzeniem mógłby wykonywać asystent lekarza, jednak większość przychodni nie zatrudnia takich osób, co wynika z chęci obniżenia kosztów.

Efektem zatrudniania przedstawicieli zawodów wspierających jest nie tylko uwolnienie lekarzy od wykonywania niektórych czynności, ale także lepsza jakość opieki medycznej.

Opieka pielęgniarska w szpitalu

Jednym z takich rozwiązań jest tzw. opieka pielęgniarska, polegająca na tym, że pacjentem trafiającym do szpitala, zajmuje się wyznaczona pielęgniarka.

Rozwiązanie oparte na bliskiej relacji pacjenta z pielęgniarką prowadzącą, funkcjonuje między innymi w warszawskim Szpitalu Lux Med Onkologia. Stosowany jest tutaj model wzorowany  na anglosaskim systemie primary nursing. Zakłada on, że pielęgniarka prowadząca koncentruje się wyłącznie na pacjencie i jego rodzinie (jest osobą identyfikowaną z imienia i nazwiska, znaną pacjentowi i jego rodzinie) i jest za niego odpowiedzialna od chwili przyjęcia do szpitala, aż po wypis.

Flebotomista - nowy zawód medyczny

W procesie opieki nad chorym pielęgniarkę prowadząca wspierają pielęgniarki odcinkowe i opiekunowie medyczni, którzy realizują zlecenia lekarzy i plan opieki opracowany przez pielęgniarkę prowadzącą, która ma również prawo zlecać konsultacje i zabiegi specjalistyczne (psychologa, dietetyka czy fizjoterapeuty). Nie zajmuje się administrowaniem, zarządzaniem i organizacją pracy na oddziale. Praca ta należy do kierownika opieki medycznej.

Taki system opieki odciąża lekarza, który koncentruje się na swoich zadaniach, związanych z leczeniem pacjenta. Przekłada się także na lepsze samopoczucie pacjenta, który wie, do kogo się zwrócić w razie problemów czy pytań, na jakość procesu leczenia czy na szybszy powrót do zdrowia.

Farmaceuta wesprze lekarza POZ

Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wspierać mają farmaceuci, wyposażeni dzięki ustawie o zawodzie farmaceuty w możliwość wykonywania niektórych badań diagnostycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej.

1 kwietnia 2022 rozpoczął się program pilotażowy przeglądów lekowych w aptekach, a ramach którego farmaceuci będą opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej i dokonywać przeglądów lekowych. Docelowo farmaceuta będzie mógł wykonać podstawowe badania, wypisać receptę na regularnie przyjmowane leki i przekazywać pacjentowi informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

Gdy tego typu świadczenia zostaną wprowadzone jako stały element systemu ochrony zdrowia, będą istotnym wsparciem dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż zmniejszą kolejki do ich gabinetów. Część pacjentów, szczególnie tacy, którzy przychodzą do lekarza tylko po to, aby zmierzyć ciśnienie czy poziom cukru lub przedłużyć receptę, będzie mogło skorzystać z takich świadczeń w aptece.

Optometrysta zbada wzrok

Okuliści to bardzo poszukiwani specjaliści, na wizytę w ich gabinetach trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Gdy celem konsultacji ma być badanie wzroku i dobór okularów, może go wyręczyć optometrysta, czyli specjalista, którzy zajmuje się  badaniem stanu układu wzrokowego i procesu widzenia. Specjalizuje się w korygowaniu wad wzroku – takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm – za pomocą soczewek okularowych.
Może także zlecić lub przeprowadzić rehabilitację układu wzrokowego, jeśli zdiagnozuje taką konieczność. Ponadto sprawdza, czy w układzie wzrokowym nie występują zmiany chorobowe, a w przypadku ich obecności kieruje pacjenta do lekarza okulisty bądź innego specjalisty.

Otpmetrystów zatrudniają prywatne sieci medyczne, takie jak Grupa Lux Med, Centrum Medyczne Enel-Med czy Medicover. W publicznych szpitalach i przychodniach są rzadkością.

Optometryści mogą zdobyć kwalifikacje na 3-letnich studiach pierwszego stopnia. Prowadzą je wyższe uczelnie medyczne. Pokrewnym zawodem jest optoptysta, zajmujący się między innymi terapią zeza i innymi problemami funkcjonalnymi oczu.

Wsparcie dla chirurga

Jednym z pomysłów na odciążenie lekarzy chirurgów miało służyć wprowadzenie nowej specjalizacji w ochronie zdrowia – chirurgicznej asysty lekarza. Rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie weszło w życie 11 listopada 2021 roku, jednak zostało ono krytycznie przyjęte przez środowisko lekarskie i w praktyce nie jest wykorzystywane.

Rolę chirurgicznego asystenta lekarza zgodnie z tym dokumentem mogą pełnić absolwenci pielęgniarstwa, fizjoterapii ratownictwa medycznego lub dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.

Asystenci mają być przygotowani do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musi zajmować się lekarz. Maja także asystować przy stole operacyjnym oraz wykonywać pewne czynności przy pacjencie po zabiegach chirurgicznych.

Asystenci mieli odciążyć chirurgów, szczególnie chirurgów ogólnych, których obecnie jest zbyt mało, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy tej specjalności wynosi 60 lat.

Według przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej w celu odciążenia chirurgów należałoby zatrudnić więcej sekretarek medycznych. Mogłyby one wypełniać dokumentację, czym teraz zajmują się młodzi lekarze, którzy powinni się szkolić w zawodzie pod okiem starszych kolegów.

Potrzebne uregulowania prawne

W trakcie procedowania jest ustawa o niektórych zawodach medycznych, której celem jest regulacja warunków i zasad wykonywania zawodów dotychczas nie objętych takimi regulacjami.

Projekt ustawy określa warunki i zasady wykonywania zawodów, które mogą pełnić rolę pomocniczą dla lekarza, takich jak między innymi asystentka  stomatologiczna, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra (specjalista zajmujący się problematyką stóp) czy profilaktyk. Ustawa określa zasady zdobywania kwalifikacji i tryb kształcenia przedstawicieli tych zawodów. Ich rejestr będzie prowadził minister zdrowia.

https://www.politykazdrowotna.com/84768,kto-pomoze-lekarzowi

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed