Aktualności

28
LIP
2020
Od 1 sierpnia po poradę i receptę możesz iść do pielęgniarki POZ. Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarki i położne w POZ będą mogły samodzielnie udzielać niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. 1 sierpnia wchodzą nowe przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka będzie mogła ocenić stan zdrowia pacjenta, wykonać badanie fizykalne, wystawić skierowanie na badanie diagnostyczne, zaordynować wybrane leki i wystawić receptę.

W zależności od posiadanych uprawnień, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany czy przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawić na nie recepty (z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, odurzające i psychotropowe).

Ponadto pielęgniarka będzie mogła wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji oraz wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki). Będzie mogła też skierować pacjenta na niektóre badania diagnostyczne wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Pełny tekst aktu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1255

Źródło: https://www.medexpress.pl/nipip-od-1-sierpnia-wyodrebnienie-porady-pielegniarki-i-poloznej-poz/78388
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed