Aktualności

07
GRU
2022
NOWOŚĆ w 2023 roku - Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek!!! – ZAPRASZANY!

Instytut Kształcenia Podyplomowego Warszawskiej Uczelni Medycznej zaprasza pielęgniarki w 2023 roku do odbycia nowych zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia kursów specjalistycznych.

Zapraszamy pielęgniarki na nowe  szkolenia:

  • Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia  dla pielęgniarek KS/ Edu. krązenie/1/.2022, termin kursu 21.01.2023 - 28.02.2023
  • Kurs  specjalistyczny  Opieka nad pacjentem w trakcie choroby Covid 19 oraz po jej przebyciu  dla pielęgniarek  KS/Covid19/ 1/2022,  termin kursu   03.02.2023 - 10.03.2023
  • Kurs specjalistyczny Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęgniarek KS/ Op Pal Ped /1/2022  termin  kursu 28..01.2023- 05.03.2023
  • Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem  z chorobami układu oddechowego dla pielęgniarek KS/ Op oddech/1/2022, termin 10.02.2023 - 15.03.2023
  • Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi  szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi  dla pielęgniarek KS /Ch zakaźne/1/202, termin kursu 17.03.2023 - 20.04.2023

Więcej szczegółów na stronie: https://ikpmed.wumed.edu.pl/pl/kursy-i-szkolenia/pielegniarki-i-polozne.html

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed