Aktualności

15
STY
2023
​Nowe porady pielęgniarskie

Pielęgniarki będą miały nowe zadania, podano też wyceny porad. Wyczekiwane w środowisku zmiany ogłosił Narodowy Fundusz Zdrowia. Zarządzenie prezesa NFZ wejdzie w życie już 10 stycznia.

Wyczekiwane zmiany wejdą w życie

Jutro zacznie obowiązywać zmienione zarządzenie prezesa NFZ. Dotyczy domowej opieki pielęgniarskiej dla pacjentów wcześniej hospitalizowanych. Pielęgniarki będą świadczyć opiekę w zakresie leczenia ran, stomijnym lub urologicznym nad takimi chorymi. Jest też wycena takiej opieki.

Przypomnijmy, że na początku grudnia Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, mówił o wycenie porady pielęgniarskiej. W ocenie Karaszewskiego, jeśli takie świadczenie miałoby być wyceniane w systemie fee-for-service, adekwatnie pomniejszona powinna zostać stawka kapitacyjna. Zapowiedział też wycenę świadczeń edukacyjnych realizowanych przez pielęgniarki i położne.

- Będzie to miało niebagatelne znaczenie dla przebiegu chorób przewlekłych u pacjentów kardiologicznych, diabetologicznych, pulmonologicznych i endokrynologicznych. W prowadzeniu tych pacjentów pielęgniarki przejmą wiodącą rolę. Lekarz będzie ich widywał być może raz w roku na poradzie kompleksowej, a pielęgniarki będą ich prowadziły przez cały rok - mówił.

Karaszewski poinformował także o planach wdrożenia trzech kolejnych wizyt płaconych fee-for-service. - Będą to: leczenie ran przewlekłych, porady stomijne i urologiczne oraz transition care, czyli porady dla pacjentów wypisanych ze szpitala, którzy teraz trafiają w próżnię i nie są objęci natychmiastową opieką poszpitalną - zapowiadał.

Co najmniej dwie porady jednocześnie mogą być finansowane

Fundusz dopuszcza finansowanie w tym samym czasie dwóch lub więcej typów porad pielęgniarskich spośród wymienionych (porada pielęgniarska leczenia ran, porada pielęgniarska stomijna, porada pielęgniarska urologiczna). Porady realizowane są w domu pacjenta i w tym przypadku finansowane są według zasady:

  • pierwsza porada pielęgniarska finansowana jest stawką, o której mowa w poz. 2.8 załącznika nr 1; Jest to w ramach Kompleksowej Opieki Pielęgniarskiej (KOP) porada pielęgniarki realizowana w domu świadczeniobiorcy: 105,64 zł
  • kolejna porada pielęgniarska finansowana jest stawką, o której mowa w poz. 2.8 załącznika nr 1, korygowaną współczynnikiem 0,5.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w serwisie NFZ pod adresem:
https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1624/Zarzadzenie-3_2023_DSOZ

https://www.rynekzdrowia.pl/uslugi-medyczne/nfz-od-10-stycznia-zmiany-w-wycenach-porad-domowych-pielegniarek,241127,8.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rynekzdrowia.pl

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed