Aktualności

29
WRZ
2021
Normy zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy w szpitalach. Jest rozporządzenie MZ

Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek (27 września) do ogłoszenia zmienione rozporządzenie norm zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na oddziałach w szpitalach. Co się zmienia?

  • Ministerstwo Zdrowia przedłuży do 31 grudnia 2021 r. zwolnienie szpitali z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej zgodnie z wymaganiami
  • Nie muszą być stosowane normy minimalne obsad, co oznacza, że na oddziale może pracować i opiekować się pacjentami mniejsza liczba lekarzy i pielęgniarek niż to wynika z wymagań
  • O obsadzie na oddziałach decydować będzie dyrekcja szpitala

Przypomnijmy, że przez wiele lat przestrzeganie wymagań było skrupulatnie sprawdzane przez NFZ. Zmiany w stosowaniu wymagań wymusiła pandemia COVID-19, która uwidoczniła braki kadr lekarskich i pielęgniarskich.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy w zawieszeniu

Resort skierował w poniedziałek (27 września) do ogłoszenia zmienione Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, regulujące kwestię minimalnych norm zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na oddziałach.

Nie muszą być stosowane normy minimalne obsad, co oznacza, że na oddziale może pracować i opiekować się pacjentami mniejsza liczba lekarzy i pielęgniarek niż to wynika z wymagań. O obsadzie na oddziałach decydować będzie kierownik podmiotu leczniczego. Obsada musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia.

Zmiany - jak wyjaśnia ministerstwo w uzasadnieniu projektu - mają na celu uelastycznienie procesu zarządzania kadrą medyczną w okresie walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Pielęgniarki i lekarze będą przesuwani między oddziałami

MZ chce przedłużyć do 31 grudnia 2021 r. zwolnienie świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji z obowiązku stosowania wymagań.
Resort podnosi, że decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego, który w oparciu o aktualną analizę potrzeb operacyjnych szpitala będzie podejmował decyzję o przesunięciu niezbędnych zasobów kadrowych w obszary o największych deficytach personalnych.

"Swoboda zarządzania personelem medycznym ograniczona zostanie przez obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, w szczególności ich stanu zdrowotnego oraz ciągłości procesu leczniczego pacjentów, którzy wymagają dalszej opieki" - zaznacza resort.

Normy zatrudnienia w pandemii COVID-19 inaczej

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 30 września 2021 r. Wskazany termin - jak wyjaśnia MZ - jest podyktowany potrzebą pilnego wprowadzenia rozwiązań.

Przypomnijmy, że przez wiele lat te kwestie wymagań były skrupulatnie sprawdzane przez NFZ. Płatnik nie podpisał kontraktu ze świadczeniodawcą, jeśli nie był on w stanie zagwarantować odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek o wymaganych kwalifikacjach. Kontrolował szpitale pod kątem spełniania zapisanych w umowach norm zatrudnienia, a w razie ich nieprzestrzegania nakładał kary finansowe, niekiedy zrywał nawet kontrakt.

Zmiany w wymaganiach wymusiła pandemia COVID-19, która uwidoczniła braki kadr lekarskich i pielęgniarskich.

https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Normy-zatrudnienia-pielegniarek-i-lekarzy-w-szpitalach-Jest-rozporzadzenie-MZ,225399,2.html

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed