Aktualności

08
LUT
2022
Niepewny los pielęgniarek bez specjalizacji w 2022 roku. Zmiany uderzą w wynagrodzenia?
Pielęgniarki bez specjalizacji stracą czy zyskają na zaplanowanych na lipiec 2022 podwyżkach minimalnych wynagrodzeń? O zmiany współczynników pracy pielęgniarek na różnym poziomie wykształcenia pytał w interpelacji skierowanej do ministra zdrowia poseł Paweł Szramka.

Pensje pielęgniarek. W lipcu 2022 podwyżki

O planowane zmiany współczynników pracy pielęgniarek na różnym poziomie wykształcenia pyta w interpelacji skierowanej do ministra zdrowia poseł koła Polskie Sprawy Paweł Szramka. Wątpliwości w środowisku – jak wskazuje parlamentarzysta – budzą ministerialne plany nowelizacji ustawy i zmiany tabeli płac od 1 lipca 2022.
Poseł przypomina, że przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach „wzięty został pod uwagę postulat zaszeregowania pielęgniarek z tejże grupy do tego samego współczynnika pracy, jaki tyczy się pielęgniarek ze specjalizacją”.

- Tymczasem w środowisku pielęgniarek zaczęły pojawiać się sygnały, iż w ramach kolejnych zmian, które miałyby wejść w życie w połowie 2022 roku, współczynnik pracy pielęgniarek bez specjalizacji z licencjatem uzyskanym na studiach pomostowych, ponownie mógłby być zrównany ze współczynnikiem pracy pielęgniarek z wykształceniem średnim – wskazuje poseł i stwierdza:
„Rozwiązanie takie byłoby bardzo niekorzystne dla tej grupy, którą to w większości stanowią pielęgniarki z długim stażem pracy, najczęściej tuż przed emeryturą”.

Podwyżki dla pielęgniarek i dwie grupy

Przypomnijmy: zmiany w tabeli najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, w tym zarobków pielęgniarek obiecał na początku listopada minister zdrowia Adam Niedzielski. Porozumienie w sprawie podwyżek podpisano 5 listopada w ramach Zespołu Trójstronnego (nie uczestniczyli w nim medycy skupieni wokół Białego Miasteczka). 
Dokument zakłada m.in. że od 1 lipca 2022 roku wejdą w życie nowe wynagrodzenia minimalne dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników, diagnostów, fizjoterapeutów czy opiekunów medycznych.

Dla pielęgniarek, w zależności od zaszeregowania do danej grupy, to około 1000 albo prawie 1500 zł więcej co miesiąc. Porozumienie zakłada także ważną zmianę formalną: pielęgniarki z wykształceniem średnim zostały przekwalifikowane do grupy z wyższym wykształceniem.

Planowane od lipca 2022 roku podwyżki dla pielęgniarek: 

  • Pielęgniarka i położna, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż w pkt. 1-4 wymagający tytułu magistra; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia 1 stopnia) i specjalizacji albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją – wzrost współczynnika z 0,81 do 1,02. Szacunkowy wzrost o 1029 zł, co da prawdopodobnie około 5631 zł.
  • Pielęgniarka, położna, inny pracownik medyczny wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającego zastosowanie w ochronie zdrowia - wzrost współczynnika z 0,73 do 0,94. Szacunkowy wzrost wynagrodzenia o 1443 zł, co daje po podwyżce około 5 215 zł.

Wymienione wyżej kwoty to szacunki. Wysokość nowego minimalnego wynagrodzenia będzie zależna od kwoty bazowej równej wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Niepewny-los-pielegniarek-bez-specjalizacji-w-2022-roku-Zmiany-uderza-w-wynagordzenia,227554,1.html

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed