Aktualności

24
LIS
2019
Nie każda pielęgniarka jest asystentem medycznym.

Od 23 października 2018 roku, asystent medyczny może m.in. wystawiać e-zwolnienia. Lekarz może do tego upoważnić osobę wykonującą zawód medyczny (np. pielęgniarkę, ratownika medycznego, bądź sekretarkę medyczną do wystawiania e-ZLA w swoim imieniu). Zmiana ma zoptymalizować pracę lekarzy, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom.

Dane osób upoważnionych trafią do Rejestru Asystentów Medycznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych natomiast, weryfikuje, czy asystent ma profil PUE ZUS, który jest niezbędny do sporządzania elektronicznych zwolnień. W przypadku braku takiego profilu, będzie musiał go założyć. Asystent medyczny może wprowadzić dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisać. Upoważnienie dla asystenta może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Później można udzielać kolejnych upoważnień, też na nie dłużej niż jeden rok. Upoważnienie takie może być cofnięte w każdej chwili.
Niedopuszczalne jest, aby pielęgniarka, która nie jest asystentem medycznym prowadziła dokumentację za lekarza, wystawiała recepty, czy e-zwolnienie, ani posługiwała się jego podpisem elektronicznym w jego imieniu.

Pielęgniarki, które mają kwalifikacje do wystawiania e-recept posługują się własnym podpisem elektronicznym.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapowiada, że od 2020 roku pielęgniarki i położne otrzymają bezpłatne certyfikaty ZUS.

Podejmując się nowych kompetencji, należy pamiętać o indywidualnej odpowiedzialności za swoje działania.

Ważne jest świadome budowanie własnego wizerunku, jako specjalisty, a nie tylko bierne wykonywanie zleceń lekarskich. Zawsze można spróbować wynegocjować z własnym pracodawcą warunki umowy oraz zakres obowiązków.  Sprawnej współpracy między specjalistami powinien przyświecać jeden cel - dobro pacjenta.

Ze względu na szczególny charakter i szereg wymogów formalnych, bezpieczny podpis elektroniczny jest uznawany za elektroniczny odpowiednik podpisu. Wywołuje to takie same skutki prawne. jak podpis odręczny, potwierdzając jednocześnie tożsamość osoby składającej taki podpis.

Artykuł 47 ustawy o podpisie elektronicznym stanowi, że każdy kto składa bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały podporządkowane do innej osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie (Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.)

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe: https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/2019/11/21/nie-kazda-pielegniarka-jest-asystentem-medycznym/
 
 

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed