Aktualności

14
CZE
2023
​Najwyższe standardy szkolenia medyków.

Warszawska Uczelnia Medyczna przygotowuje się do wprowadzenia egzaminów OSCE. 

Wdrożenie OSCE jest kolejnym bardzo ważnym krokiem w kierunku ustandaryzowania nauczania przyszłych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i fizjoterapeutów. 

Szkolimy naszą kadrę dydaktyczną, ponieważ przygotowujemy się do prowadzenia zajęć o charakterze Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (OSCE). 

Sprawdzą one wiedzę studenta w zakresie umiejętności praktycznych, w tym badania podmiotowego, przedmiotowego. W tym celu zostaną użyte symulacje medyczne. – mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed.

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny ma za zadanie w sposób wystandaryzowany sprawdzić umiejętności praktyczne studentów w zakresie podstawowych dyscyplin medycznych. Opiera się na zweryfikowaniu umiejętności podczas realizacji scenariuszy klinicznych, przygotowanych przez zespoły kliniczne poszczególnych przedmiotów na kierunkach studiów medycznych i nauk o zdrowiu. Egzamin obejmuje m.in: badania fizykalne, badanie kliniczne, procedury zaawansowane ALS, badanie kliniczne pediatryczne, dokumentacje medyczną, etc.

Minister Zdrowia powołał zespół ds. opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. W projekcie rozporządzenia, zapisano m.in. że egzamin standaryzowany OSCE będzie obowiązkowy – dodaje prof. Jasińska.

W ramach poznania procedur i przebiegu egzaminu OSCE, prof. Joanna Jasińska, prorektor WUMed, dr Krystyna Seliga, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych WUMed i dr Agnieszka Nowacka, wykładowca WUMed uczestniczyły w egzaminie końcowym, praktycznym dla studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odbywał się w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ – Collegium Medicum.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed