Aktualności

04
MAJA
2021
Najważniejsze zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania i pielęgniarek pediatrycznych na okres epidemii

Od 6 maja ponownie funkcjonują żłobki i przedszkola, natomiast od 25 maja odbywają się zajęcia opiekuńcze w szkołach podstawowych. O tym, jakich zasad bezpieczeństwa powinny przestrzegać pielęgniarki, które wraz z dziećmi wracają do tych placówek, mówi dla Evereth News dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, jakie znalazły się w zaleceniach.

Wyposażenie w środki dezynfekujące i ochronne

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek rekomenduje, by gabinety pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz higienistek szkolnych były wyposażone w środki do dezynfekcji (zarówno rąk, jak i powierzchni). Należy opracować procedury regularnego dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń. Pielęgniarka powinna być także wyposażona w środki ochrony osobistej: rękawice diagnostyczne, maski chirurgiczne, maski filtrujące (FFP2 lub FFP3), okulary lub przyłbice, fartuchy flizelinowe i oraz barierowe wodoodporne.
Środki ochrony osobistej powinny być stosowane zarówno podczas świadczeń profilaktycznych, jak i w przypadku konieczności udzielenia dziecku pomocy przedlekarskiej, kiedy doszło do nagłych zachorowań, urazów lub zatruć. Wyposażenie ochronne obowiązuje także podczas sprawowania opieki nad dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi oraz, w szczególności, nad dziećmi lub pracownikami, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia koronawirusem.

Ograniczenie kontaktu

W zaleceniach rekomenduje się, by podczas udzielania świadczeń w gabinecie pielęgniarskim przebywało tylko jedno dziecko, które powinno zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do gabinetu. W sytuacjach wymagających kontaktów bezpośrednich, które nie są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, pielęgniarka powinna przestrzegać dystansu 1,5-2 m. Kontakty z rodzicami i kadrą pedagogiczną powinny się odbywać drogą telefoniczną. Jeżeli nie jest to możliwe, pielęgniarka powinna stosować maskę chirurgiczną.

Procedura postępowania przy podejrzeniu zakażenia

W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki zaleca się każdorazowo skierowanie osoby chorej do domu i kontakt z powiatowym inspektorem sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem. Dziecko z podejrzeniem zakażenia powinno zostać odizolowane w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie poczeka na przybycie opiekuna. W przypadku konieczności pilnej interwencji należy wezwać pogotowie.
Opuszczenie budynku przez dziecko powinno się odbyć poza przerwą międzylekcyjną i wyjściem znajdującym się najbliżej miejsca izolacji. Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia, powinno zostać zdezynfekowane i przewietrzone.

Świadczenia niezalecane

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek podkreśla, że przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa większość świadczeń w gabinetach pielęgniarek szkolnych może być realizowana, jednak w przypadku niektórych świadczeń ryzyko epidemiologiczne jest zbyt duże:

– Profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych stwarza zbyt duże ryzyko transmisji zakażenia, dlatego nie rekomenduję tego świadczenia – wyjaśnia ekspertka. – Realizacja innych świadczeń, takich jak testy przesiewowe, z zachowaniem środków ostrożności opisanych w zaleceniach jest natomiast możliwa – podsumowuje dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek.

Pełną treść zaleceń można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-pielegniarstwa-pediatrycznego-dotyczace-bezpieczenstwa-opieki-nad-uczniami-oraz-dziecmi-przebywajacymi-w-przedszkolach-i-zlobkach

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed