Aktualności

08
MAJ
2020
Międzynarodowy Dzień Położnych

Osobom wykonującym ten ważny zawód, towarzyszącym nam w pierwszych chwilach przyjścia na świat dziękujemy za cierpliwość, życzliwość i wszelką pomoc i fachową opiekę i życzymy z okazji Ich święta dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

Jak piękny jest to zawód świadczą słowa Stanisławy Leszczyńskiej: "Lubiłam i ceniłam swój zawód, ponieważ bardzo kochałam małe dzieci. Może właśnie dlatego miałam tak wielką ilość pacjentek, że nieraz musiałam pracować po trzy doby bez snu. Pracowałam z modlitwą na ustach i właściwie przez cały okres mej zawodowej pracy nie miałam żadnego przykrego przypadku. Wszystkie groźne sytuacje kończyły się zawsze szczęśliwie. W takich przypadkach modliłam się zwykle słowami: Matko Boża, załóż tylko jeden pantofelek i przybądź szybko z pomocą".

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed