Aktualności

18
MAR
2020
Lek zarejestrowany do leczenia COVID–19 produkowany przez polską firmę

13 marca br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zdecydował o rozszerzeniu wskazań leku ARECHIN (Chloroquini phosphas) o leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi, jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 w oparciu o dotychczas opublikowane dane kliniczne.

Lek Arechin zawiera chlorochinę stosowaną w praktyce klinicznej od 70 lat, głównie w leczeniu malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów. Jest produkowany w Polsce w zakładach farmaceutycznych Adamed Pharma. - Uważam, że to bardzo dobra decyzja Urzędu, ponieważ lepiej stosować leki, które wykazują skuteczność niż bez potrzeby brać nie działające w tym schorzeniu., jak np. acyklowir, którym niektórzy chcą leczyć COVID-19. Poza tym w Polsce istnieje paniczna obawa przed stosowaniem leków off-label i w wielu miejscach lekarze baliby się go używać. Tymczasem doświadczenia chińskie potwierdzają korzystne działanie leku na przebieg tej choroby – mówi dr Jarosław Woroń, specjalista farmakologii klinicznej z CM UJ w Krakowie.

Skuteczność CHLOROCHINY

Chlorochina wywiera bezpośrednie działanie przeciwwirusowe, hamując zależne od pH etapy replikacji szeregu wirusów, w tym retrowirusów i koronawirusów. Ponadto działa immunomodulująco, hamując produkcję oraz uwalnianie czynnika TNF-alfa i interleukiny 6. Chlorochina wykazała już efektywność przy zwalczaniu wirusa SARS. U pacjentów zakażonych SARS-COV2, którzy otrzymywali chlorochinę gorączka była niższa, czynność płuc wcześniej wracała do normy, a eliminacja wirusa z organizmu przebiegała szybciej. W obrazach tomograficznych płuc obserwowane zmiany były łagodniejsze, a powrót pacjentów do zdrowia szybszy (źródło www.biosciencetrends.com). Skuteczność działania chlorochiny została potwierdzona w czasie wybuchu epidemii przez naukowców z Chin i Korei. W lutym 2020 r. chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii potwierdziło na konferencji prasowej skuteczność chlorochiny w zakażeniach COVID-19. Badania były prowadzone w 10 szpitalach w Pekinie. Pierwsze doniesienia o działaniu chlorochiny w zakażeniach koronawirusem pochodzą z 2004 r. z Belgii.

Produkcja w Polsce

ARECHIN jest wytwarzany w zakładach produkcyjnych Adamed Pharma w Polsce i będzie dostępny dla pacjentów wymagających leczenia tym produktem. Adamed Pharma, polska firma farmaceutyczna, zabezpieczyła zapas produktu ARECHIN na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Produkt będzie dystrybuowany do pacjentów zgodnie z dyspozycjami ministra zdrowia. Arechin jest lekiem wydawanym wyłącznie z przepisu lekarza. Obecnie jest refundowany w dotychczasowych wskazaniach. Nie jest refundowany we wskazaniu dotyczącym leczenia zakażeń koronawirusem. Maksymalna cena detaliczna brutto wynosi 19,39 zł. Obecnie jeszcze nie ma zakończonych badań dowodzących skuteczności chlorochiny w profilaktyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Natomiast w Wielkiej Brytanii planowane jest podawanie profilaktycznie m. in. lekarzom (łącznie 10 tys. uczestników badania), którego celem ma być potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chlorochiny w prewencji choroby COVID-19.

Korzyści przewyższają ryzyko działań niepożądanych

- Lek bierze się tylko 7 do 10 dni, więc stosunek korzyści do ryzyka działań niepożądanych jest pozytywny – mówi dr Woroń. Dodaje, że przeciwskazaniem jest zażywania amidaronu stosowanego w migotaniu przedsionków. Producent informuje, że przeciwwskazaniami są także nadwrażliwość na fosforan chlorochiny, pochodne 4-aminochinoliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz zmiany w siatkówce oka lub w polu widzenia spowodowane pochodnymi 4-aminochinoliny. Nie ma doniesień o szkodliwości połączenia chlorochiny z lekami przeciwgorączkowymi i przeciwzapalnymi. Nie należy stosować leku podczas ciąży, chyba że w opinii lekarza potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Dr Woroń informuje, że również pacjenci, którzy biorą leki zobojętniające kwas żołądkowy muszą uważać, bo to osłabia Arechinu.

https://www.medexpress.pl/lek-zarejestrowany-do-leczenia-covid-19-produkowany-przez-polska-firme/76693

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed