Aktualności

11
GRUD
2020
Kurs kosmetologiczny to za mało

Rozmowa z dr Anetą Kondrzycką – Dąda, kierownikiem studiów na kierunku Kosmetologia, adiunktem WUMed.

Pani Doktor, podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Warszawskiej Uczelni Medycznej mówiła Pani o  projekcie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej. Na czym on polega?

Projekt zakłada podjęcie przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabycie uprawnień do wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej. Pielęgniarki są zainteresowane podjęcie tego typu nauki. O czym świadczy ich obecność na studiach kosmetologicznych. Ich wiedza i już zdobyte umiejętności są doskonałą podstawą do dopełnienia kompetencji. Można by znacznie przyspieszyć ten proces, poprzez wprowadzenie ścieżki kształcenia na studiach podyplomowych.

A jak wygląda to teraz - jakie kompetencje w ww. zakresie mają pielęgniarki?

Kosmetologia nie jest kierunkiem standaryzowanym. Od strony formalnej można wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii nawet po jednodniowym kursie szkolącym w danym zakresie. Można, ale czy należy? Kosmetolodzy, którzy uzyskają stosowną wiedzę w trakcie studiów pierwszego stopnia - studia licencjackie, a następnie studiów drugiego stopnia - studia magisterskie, to wysoko wyspecjalizowani fachowcy. Teoretycznie osoby posiadające studia z zakresu pielęgniarstwa mogłyby ukończyć jeden z dostępnych na rynku kursów kosmetycznych, ale jeśli chciałyby wykonywać specjalistyczne zabiegi np. z zakresu kosmetologii estetycznej, w mojej ocenie nie będą do nich prawidłowo przygotowane.

Czy programy studiów pielęgniarskich i kosmetologicznych mają wspólne zakresy, przedmioty praktyczne? W jaki sposób pielęgniarka przygotowana jest do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu kosmetologii?

Przedmioty praktyczne nie pokrywają się, natomiast jeśli chodzi o przedmioty podstawowe takie jak: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, higiena - to studenci pielęgniarstwa realizują je w trakcie studiów licencjackich. Spokojnie można by zatem, ograniczyć się w trakcie studiów podyplomowych jedynie do rozszerzenia wiadomości z zakresu dermatologii oraz zajęć praktycznych. Jestem przekonana, że umożliwi to wielu pielęgniarkom podjęcie satysfakcjonującej je pracy, a pacjentom da poczucie bezpieczeństwa. Zabiegi wykonywane przez tak kompetentne osoby  z pewnością będą na jak najwyższym poziomie.
Z satysfakcją muszę dodać, że Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi kształcenia na obu kierunkach, jesteśmy zatem idealnie przygotowani do podjęcia się wyzwania, jakim jest kształcenie absolwentów pielęgniarstwa w zakresie kosmetologii. Z niecierpliwością czekamy na decyzje w zakresie wprowadzenia tej ścieżki kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek.

Źródło:
https://konferencja.wumed.edu.pl/

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed