Aktualności

25
LIP
2023
Kolejne pokolenie pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wchodzi do zawodu!

Gala wręczenia dyplomów oraz symboli zawodowych za nami.

Uroczystość otworzył JM Rektor WUMed dr Waldemar Dębski. W swoim wystąpieniu mówił m.in.: Wszystkim absolwentom Warszawskiej Uczelni Medycznej życzę podjęcia wymarzonej pracy a tym, którzy już pracują, dalszej satysfakcji z jej wykonywania. 
Życzę, abyście nie ustawali w pogłębianiu swojej wiedzy zawodowej, abyście stali się samodzielnymi i cenionymi fachowcami oraz pożądanymi członkami zespołów terapeutycznych.

Symbolicznym ukoronowaniem trzech lat nauki na kierunku Pielęgniarstwo jest „czepkowanie”, czyli oznaka przyjęcia do zawodu. Obecnie pielęgniarki nie mają obowiązku noszenia czepka jako identyfikatora. Pozostał on jednak elementem stroju galowego, a jako symbol zawodowy używany jest podczas uroczystości. Rytuał czepkowania poprowadziła dr Krystyna Seliga, Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych WUMed.

Symbole zawodowe wręczyły absolwentem wykładowczynie kierunku pielęgniarstwo: mgr Krystyna Reperowska, mgr Zofia Górska, mgr Anna Komorowska, mgr Ewelina Czeleń, mgr Wioleta Słomka, mgr Małgorzata Zwolan - pasując ich tym samym na pielęgniarki/ pielęgniarzy.

Symbole zawodowe położnym wręczyła dr Agnieszka Nowacka, z-ca dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. położnictwa WUMed.

Absolwenci złożyli tradycyjne ślubowanie, w którym zobowiązali się do przestrzegania norm pielęgniarskiego kodeksu etyki zawodowej. Odśpiewano także Hymn Pielęgniarek.

Przesłanie do zawodowych już pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wygłosiła prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.

Jesteśmy w momencie, gdy prestiż zawodu pielęgniarskiego i położnej rośnie w wielu krajach świata, również w Polsce. Dziś rola pielęgniarek i pielęgniarzy, położnej jest znacznie większa, a ich nowe kompetencje pozwalają na wykonanie szerszego zakresu usług. To również przekłada się na jeszcze większe zaufanie do nich i powszechniejsze traktowanie ich jako kompetentnych pracowników medycznych, działających samodzielnie w zgodzie z posiadanymi kwalifikacjami – a nie tylko pracowników realizujących zlecenia lekarskie. Przeprowadzanie wywiadu medycznego, wykonanie badania fizykalnego, postawienie diagnozy, zalecenie leczenia, wystawienie e-Recepty lub e-Skierowania – to wszystko może wykonać samodzielnie pielęgniarka/pielęgniarz, położna. To między innymi te kompetencje pozwalają skrócić czas oczekiwania na podjęcie właściwego leczenia, a tym samym pomóc pacjentowi w szybszym powrocie do zdrowia. Wykonywanie tych zawodów wymaga od nas posiadania silnej osobowości, cierpliwości, szerokiej wiedzy medycznej i ogólnej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Współczesna pielęgniarka i położna to profesjonalista, który ma prawo i obowiązek ciągłego aktualizowania wiedzy, by świadczyć usługi zdrowotne na jak najwyższym poziomie - mówiła m.in. prof. Jasińska

Tę szczególną uroczystość świętowali z nami wyjątki goście: Prof. dr hab. Irena Wrońska, autorytet wielu pokoleń pielęgniarstwa, Prof. dr hab. Sylwester Prokurat, Zastępca Kierownika Kliniki: Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, mgr Anna Dudzińska Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, mgr Bogda Lipszyc, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny przy ulicy Barskiej w Warszawie, mgr Renata Tarwacka, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym.

Gratulacje i życzenia dla absolwentów popłynęły od Przewodniczącą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, pani mgr Anny Dudzińskiej, która wręczyła także nagrody studentom kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.

Do naszych absolwentów list gratulacyjny przesłała również Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Mariola Łozińska. W jej imieniu odczytała go, prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.

Wszystkim absolwentom wręczono dyplom ukończenia studiów, tym z najwyższą średnią przyznano wyróżnienia.

Podziękowania w imieniu absolwentów wygłosiły, ich przedstawicielki:

  • Studia licencjackie Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne - Pani Izabela Wiszniewska
  • Studia licencjackie Pielęgniarstwo pomostowe - Pani Małgorzata Werżanowska
  • Studia licencjackie Położnictwo pomostowe - Pani Katarzyna Wójcik
  • Studia magisterskie Pielęgniarstwo II stopnia – Pani Martyna Szmidla
  • Studia magisterskie Położnictwo II stopnia – Pani Renata Wiszniewska

Rektor WUMed, dr Waldemar Dębski, w swoim przemówieniu zapewnił absolwentów oraz przyszłych studentów, którzy tę uroczystość wkrótce będą mogli zobaczyć w naszej relacji wideo, że priorytetem Warszawskiej Uczelni Medycznej jest intensywny rozwój.

Stawiamy na poszerzanie oferty edukacyjnej, oraz rozbudowę bazy dydaktycznej w tym m.in.: dalszą profesjonalizację pracowni umiejętności pielęgniarskich, umiejętności położniczych i ratownictwa medycznego, pracowni wirtualnej rzeczywistości medycznej. Od października tego zaplanowano roku uruchomienie -z własnych środków finansowych - Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycje są kluczowe nie tylko dla funkcjonujących już kierunków: pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, kosmetologii, dietetyki ale także dla kolejnych kierunków studiów, które powstaną w nowym roku akademickim 2023/2024  i następnych latach.

Gala wręczenia dyplomów i symboli zawodowych odbyła się 22 lipca, w sali Chopin Warszawskiej Uczelni Medycznej.

P.S. Zdjęć będzie przybywać.


Zakończenie roku 2022/23 fot. 1 Zakończenie roku 2022/23 fot. 2 Zakończenie roku 2022/23 fot. 3 Zakończenie roku 2022/23 fot. 4 Zakończenie roku 2022/23 fot. 5 Zakończenie roku 2022/23 fot. 6 Zakończenie roku 2022/23 fot. 7 Zakończenie roku 2022/23 fot. 8 Zakończenie roku 2022/23 fot. 9 Zakończenie roku 2022/23 fot. 10 Zakończenie roku 2022/23 fot. 11 Zakończenie roku 2022/23 fot. 12 Zakończenie roku 2022/23 fot. 13 Zakończenie roku 2022/23 fot. 14 Zakończenie roku 2022/23 fot. 15 Zakończenie roku 2022/23 fot. 16 Zakończenie roku 2022/23 fot. 17 Zakończenie roku 2022/23 fot. 18 Zakończenie roku 2022/23 fot. 19 Zakończenie roku 2022/23 fot. 20 Zakończenie roku 2022/23 fot. 21 Zakończenie roku 2022/23 fot. 22 Zakończenie roku 2022/23 fot. 23 Zakończenie roku 2022/23 fot. 24 Zakończenie roku 2022/23 fot. 25 Zakończenie roku 2022/23 fot. 26 Zakończenie roku 2022/23 fot. 27 Zakończenie roku 2022/23 fot. 28 Zakończenie roku 2022/23 fot. 29 Zakończenie roku 2022/23 fot. 30 Zakończenie roku 2022/23 fot. 31 Zakończenie roku 2022/23 fot. 32 Zakończenie roku 2022/23 fot. 33 Zakończenie roku 2022/23 fot. 34 Zakończenie roku 2022/23 fot. 35 Zakończenie roku 2022/23 fot. 36 Zakończenie roku 2022/23 fot. 37 Zakończenie roku 2022/23 fot. 38 Zakończenie roku 2022/23 fot. 39 Zakończenie roku 2022/23 fot. 40 Zakończenie roku 2022/23 fot. 41 Zakończenie roku 2022/23 fot. 42 Zakończenie roku 2022/23 fot. 43 Zakończenie roku 2022/23 fot. 44 Zakończenie roku 2022/23 fot. 45 Zakończenie roku 2022/23 fot. 46 Zakończenie roku 2022/23 fot. 47 Zakończenie roku 2022/23 fot. 48 Zakończenie roku 2022/23 fot. 49 Zakończenie roku 2022/23 fot. 50 Zakończenie roku 2022/23 fot. 51 Zakończenie roku 2022/23 fot. 52 Zakończenie roku 2022/23 fot. 53 Zakończenie roku 2022/23 fot. 54 Zakończenie roku 2022/23 fot. 55 Zakończenie roku 2022/23 fot. 56 Zakończenie roku 2022/23 fot. 57 Zakończenie roku 2022/23 fot. 58 Zakończenie roku 2022/23 fot. 59 Zakończenie roku 2022/23 fot. 60 Zakończenie roku 2022/23 fot. 61 Zakończenie roku 2022/23 fot. 62 Zakończenie roku 2022/23 fot. 63 Zakończenie roku 2022/23 fot. 64 Zakończenie roku 2022/23 fot. 65 Zakończenie roku 2022/23 fot. 66 Zakończenie roku 2022/23 fot. 67 Zakończenie roku 2022/23 fot. 68 Zakończenie roku 2022/23 fot. 69 Zakończenie roku 2022/23 fot. 70 Zakończenie roku 2022/23 fot. 71 Zakończenie roku 2022/23 fot. 72 Zakończenie roku 2022/23 fot. 73 Zakończenie roku 2022/23 fot. 74 Zakończenie roku 2022/23 fot. 75 Zakończenie roku 2022/23 fot. 76 Zakończenie roku 2022/23 fot. 77 Zakończenie roku 2022/23 fot. 78 Zakończenie roku 2022/23 fot. 79 Zakończenie roku 2022/23 fot. 80 Zakończenie roku 2022/23 fot. 81 Zakończenie roku 2022/23 fot. 82 Zakończenie roku 2022/23 fot. 83 Zakończenie roku 2022/23 fot. 84 Zakończenie roku 2022/23 fot. 85 Zakończenie roku 2022/23 fot. 86 Zakończenie roku 2022/23 fot. 87 Zakończenie roku 2022/23 fot. 88 Zakończenie roku 2022/23 fot. 89 Zakończenie roku 2022/23 fot. 90 Zakończenie roku 2022/23 fot. 91 Zakończenie roku 2022/23 fot. 92
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed