Aktualności

29
MAJ
2023
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa WUMed z ważnym przesłaniem dla środowiska zawodów medycznych

Już po raz czwarty Warszawska Uczelnia Medyczna podjęła bieżące, istotne tematy dla pielęgniarek, położnych i innych profesji medycznych. W tym roku omawiano problem długu zdrowotnego, który dotyka nie tylko system ochrony zdrowia ale przede wszystkim pacjentów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Studio IV Konferencji WUMed

Za pojęciem „dług zdrowotny” kryje się nadmiarowa liczba zgonów, długie kolejki do świadczeń zdrowotnych, pogorszenie zdrowia pacjentów, tych z nierozpoznaną chorobą nowotworową, albo także osób z chorobami przewlekłymi, które przez pandemię COVID-19 miały utrudniony dostęp do opieki medycznej. Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WUMed rozmawialiśmy w gronie ekspertów, badaczy i praktyków zawodów medycznych o sposobach zmniejszenia długu zdrowotnego m.in. poprzez rozszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, rozwój i upowszechnianie badań naukowych dotyczących tych środowisk i ogromnym znaczeniu profilaktyki i edukacji zdrowotnej jako kompetencji zawodów medycznych. - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, pomysłodawczyni i główna organizatorka konferencji naukowych Warszawskiej Uczelni Medycznej.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej  „Dług zdrowotny - wyzwaniem dla pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych” jak poprzednie, skupiła wyjątkowych prelegentów.

prof. dr hab. Irena Wrońska

Komitetowi Naukowemu przewodniczyła ponownie Prof. dr hab. Irena Wrońska.

27 maja głos zabrali wybitni eksperci,  m.in. dr hab. Dorota Kilańska, dr hab. Marlena Plebańska, dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego,  prof. dr. hab. Artur Jóźwik, dr hab. prof. Joanna Jasińska,  dr Beata Danecka, dr Monika Przestrzelska.

Pełna lista mówców oraz agenda wydarzenia dostępna jest na stronie www.konferencja.wumed.edu.pl.

Konferencja składała się z 3 sesji tematycznych.

  • Dług zdrowotny wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych. Szczególna rola profilaktyki i promocji zdrowia.
  • Pielęgniarki i położne w roli badacza - co nowego w tym obszarze? Nowa czy stara rola zawodowa?
  • Profesjonalizm w wybranych zawodach medycznych. 
dr n. o zdr. Beata Danecka

Zakończyła się zdefiniowaniem cennych dla środowiska medycznego wniosków. Prof. dr hab. Irena Wrońska podkreśliła niezwykle istotną rolę badań naukowych prowadzonych przez pielęgniarki i położne. Jak zauważyła, warto rozszerzać badania w pielęgniarstwie i położnictwie o jakościowe i ilościowe. Nauczyciele akademiccy powinni zachęcać swoich studentów do prac badawczych. Nie wolno również zapominać o skutecznym czyli szerokim rozpowszechnianiu wyników badań np. poprzez konferencje, publikację artykułów w periodykach o dużym zasięgu.

Dr n. o zdr. Beata Danecka zwróciła uwagę na istotę zespołowości i interdyscyplinarności pracy pielęgniarek i położnych. Do najważniejszych wniosków płynących z obrad zaliczyła rolę profilaktyki zdrowotnej jako niezwykle ważne zadanie, które stoi przed kadrą pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych. Podkreśliła także nieodzowną i nieodłączną rolę badań naukowych, które pozwalają czynić profesje medyczne doskonalszymi pod względem jakości i oczekiwań pacjentów.

Konferencję zamknęła prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed - dr hab. prof. Joanna Jasińska.

dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed

Dziękuję za uczestnictwo komitetowi naukowemu, prelegentom i wszystkim naszym widzom, których w tym roku było blisko 2 tysiące w trakcie transmisji on-line. Podczas naszej konferencji wyraźnie wybrzmiało, że pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci to grupy zawodowe, które znacznie przyczyniają się do zmniejszenia długu zdrowotnego, m.in. poprzez rozwijanie badań naukowych. Wciąż jednak podchodzimy do tego zbyt skromnie, nie upominając się o upowszechnianie, a wręcz popularyzację wyników i wniosków płynących z tych badań. To fundament pozwalający być równoprawnym partnerem w systemie ochrony zdrowia. Zawody medyczne to zawody równoprawne i samodzielne w ochronie zdrowia. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci to specjaliści o wysokich kompetencjach. Trzeba jednak pamiętać - i podkreślamy to również w toku studiów naszym studentom - wraz z kompetencjami rośnie ogromna odpowiedzialność zawodowa. Wnioskiem, który chciałabym szczególnie wyróżnić jest postulat - tylko dzięki współpracy, partnerstwie, wzajemnemu poszanowaniu swoich profesji będziemy mieć szansę zmniejszania długu zdrowotnego. Nie możemy zapomnieć o profilaktyce i edukacji zdrowotnej. Budującym jest także rozwój nowych technologii. Rozwiązania informatyczne, pojawiające się w przemyśle, biznesie nie omijają systemu ochrony zdrowia.  Służą pielęgniarkom, położnym i pozostałym zawodom medycznym po to aby, nie tylko usprawnić ich codzienną pracę ale przede wszystkim służyć pacjentom.  - podsumowuje prof. Jasińska.

Zapis wideo konferencji oraz galeria zdjęć ze studia konferencyjnego dostępne są w zakładce RETRANSMISJA, a materiały pokonferencyjne, w tym rozmowy z prelegentami, wkróce ukażą się w zakładce ARTYKUŁY.Zapraszamy również do obejrzenia nagrania wystąpienia dr n. o zdr. IZABELI KAPTACZ nt.: Opieka paliatywna w kontekście wyzwań i oczekiwań społecznych. Te materiały są dostępne na naszym kanale YouTube, na którym znajdziecie także nagrania z naszych poprzednich konferencji.

making of

Z A P R A S Z A M Y !

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed