Aktualności

31
MAJ
2022
III KONFERENCJA NAUKOWA WUMed ZA NAMI!

Ponad osiem godzin obrad, kilkudziesięciu wyjątkowych prelegentów i niezwykle ważnych tematów dla środowiska pielęgniarek i położnych. Tak było 28 maja. „Na gorąco” po zakończeniu wydarzenia rozmawialiśmy z pomysłodawczynią i główną organizatorką Konferencji, prof. Joanna Jasińską, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed.

Pani Profesor, III Ogólnopolska Konferencja Warszawskiej Uczelni Medycznej, za nami. Tematem wydarzenia 28 maja było Pielęgniarstwo i położnictwo w dobie wyzwań globalnych i aktualnych potrzeb zdrowotnych - próba diagnozy i rekomendacje.

prof. Joanna Jasińska | prorektor WUMedKonferencje poświęcone kształceniu i pracy pielęgniarek i położnych, wpisaliśmy na stałe do kalendarza naukowych aktywności naszej uczelni. Dwie poprzednie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem środowiska. Otrzymywaliśmy oczywiście nie tylko pochwały ale również słowa konstruktywnej krytyki. Są dla nas bardzo ważne przy budowaniu zakresu tematycznego kolejnych forów dyskusyjnych. W tym roku zadedykowaliśmy nasze wydarzenie przede wszystkim reprezentantom środowiska pielęgniarek i położnych aktywnie pracujących, kształcących przyszłe kadry medyczne, kierujących pracą zespołów pielęgniarskich i zespołów położnych, i tych studiujących. Podobnie jak w latach ubiegłych udało nam się zgromadzić naprawdę znaczących w swoich dziadzinach prelegentów.

No właśnie, siłą konferencji WUMed są podejmowane aktualne i ważne zagadnienia i wyjątkowi mówcy.

Myślę, że niezwykle istotnym jest fakt, ze Komitetowi Naukowemu naszych wydarzeń przewodniczy prawdziwy autorytet w dziedzinie nauk o zdrowiu, szczególnie pielęgniarstwa - pani. Prof. dr hab. Irena Wrońska. To budzi zaufanie prelegentów, którzy chętnie godzą się na wystąpienie. 28 maja wysłuchaliśmy wykładów takich specjalistów jak m.in. pani dr Dorota Kilańska, dr Paweł Witt, dr Beata Cholewka, dr Monika Tomaszewska, dr Beata Wieczorek-Wójcik, dr hab. Agata Mesjasz-Lech. Niezwykle cieszy nas także obecność oraz zabranie głosu przez Przewodniczącą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, panią mgr Annę Dudzińską oraz panią mgr Katarzynę Kowalską - Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Wspaniałych mówców oczywiście było więcej, jednak nie sposób wszystkich w krótkiej rozmowie wymienić, dlatego zapraszam na stronę naszej konferencji - konferencja.wumed.edu.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie materiały konferencyjne - w tym nagranie wydarzenia, oraz pokonferencyjne - gdzie regularnie będziemy publikować rozmowy z naszymi prelegentami, podsumowania najważniejszych tematów.

Podjęto niezwykle ważne tematy dla środowiska pielęgniarek i położnych - obecnych w zawodzie i tych przyszłych. Jakie płyną wnioski z podjętej dyskusji?

Agendę podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne: strategia dla pielęgniarstwa i położnictwa - spojrzenie z perspektywy krajowej i globalnej, nowe technologie medyczne - miejsce współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, interdyscyplinarna sesja pielęgniarstwo i położnictwo. Podsumowywaliśmy doświadczenia dwóch lat pracy medyków i studentów kierunków medycznych w pandemii, rozmawialiśmy o kształceniu kadr medycznych - czyli bazie, którą my akademicy tworzymy dla nowych pokoleń kadr medycznych, oczekiwaniach pracodawców prywatnych wobec absolwentów kierunków medycznych - tu bardzo potrzebny głos pani dr n.o zdr. Moniki Tomaszewskiej. Dużo miejsca poświęciliśmy cyfryzacjii innowacyjnych rozwiązaniom w ochronie zdrowia, w tym już na etapie nauczania - ważne wystąpienia dr Doroty Kilańskiej i dr Beaty Cholewki. Kolejnym wnioskiem płynącym z naszych obrad jest konieczność podkreślenia i rozwoju przywództwa i mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie w tym, na etapie kształcenia. Ważnymi punktami konferencji były także przedstawione przez panią dr Beatę Wieczorek-Wójcik wyniki najnowszych badań "Niedostarczona opieka w badaniach naukowych w Polsce" oraz zaprezentowanie nowej i ważnej inicjatywy Koalicja na Rzecz na Bezpieczeństwa Szpitali przez jej Prezesa dr n. o zdr. Pawła Witta. Podkreśliliśmy również funkcję i rolę położnej, którym poświęcaliśmy znaczącą część konferencji. Z dużym zainteresowaniem spotkały się wystąpienia mgr Leokadii Jędrzejewskiej, byłej wieloletniej Konsultant Krajowa w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego, oraz mgr Anna Dudzińskiej Przewodniczącej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych "Pielęgniarstwo i położnictwo jako zawody zaufania publicznego". Głos zabrało także przyszłe pokolenie położnych czyli nasze studentki tego kierunku, które podzieliły się swoimi pierwszymi doświadczeniami z praktyk na oddziałach położniczych.

Pani Profesor, Pielęgniarstwo i Położnictwo to od dwóch lat najbardziej oblegane kierunki studiów medycznych. To chyba dobry znak dla przyszłości kondycji polskiego systemu ochrony zdrowia jak również wszystkich nas - pacjentów.

To bardzo dobry trend. Mamy nadzieję, że utrzyma się również w kolejnych latach. Wartym podkreślenia jest, że decyzję o podjęciu studiów medycznych podejmują nie tylko maturzyści ale również osoby dojrzałe, pracujące w zawodach pokrewnych ale także zupełnie odbiegających od medycyny. Wśród naszych studentów mamy ludzi niezwykłych, o bogatym doświadczeniu życiowym i zawodowym - innych profesji, którzy postanowili urzeczywistnić swoje marzenia o niesieniu pomocy właśnie na drodze medycznej. Jednym z celów naszych konferencji jest również upowszechnienie wiedzy o obecnym statusie zawodów pielęgniarki i położnej, które zyskały wysoki prestiż i zaufanie społeczne. Duże zainteresowanie kierunkami medycznymi pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze.

Dziękuję za rozmowę i dodam tylko, że transmisja wydarzenia oraz materiały konferencyjne i pokonferencyjne dostępne są na stronie konferencja.wumed.edu.pl i będzie ich przybywać, a na razie zapraszam do obejrzenia jeszcze "gorących" zdjęc z naszego studia konferencyjnego!

III KONFERENCJE WUMED
Więcej o konferencji czytaj na stronie: konferencja.wumed.edu.pl
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed