Aktualności

20
LIP
2021
Chirurgiczna asysta lekarza – nowa specjalizacja dla pielęgniarek i ratowników medycznych

Pielęgniarki i ratownicy medyczni będą mogli asystować lekarzom przy operacjach. W ramach kształcenia podyplomowego będą mogli nabyć dodatkową wiedzę i umiejętności w trakcie szkolenia specjalizacyjnego - wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji "chirurgiczna asysta lekarza", które w 16 lipca br. ukazało się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i zostało przekazana do konsultacji publicznych.

Wynika z niego, że asystent lekarza byłby przygotowany merytorycznie i technicznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby się zajmować już lekarz. Dodatkowo asystent mógłby wykonywać określone czynności przy stole operacyjnym, a także po zabiegach chirurgicznych. Pielęgniarka i ratownik medyczny, którzy uzyskaliby dodatkowe kwalifikacje po szkoleniu specjalizacyjnym mogliby odciążyć chirurga (w szczególności chirurga ogólnego).

– Chirurgiczny asystent lekarza byłby przygotowany merytorycznie i praktycznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby się zajmować już lekarz. Mógłby asystować przy stole operacyjnym, a także wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych. Ratownik medyczny i pielęgniarka, którzy uzyskają dodatkowe kwalifikacje po szkoleniu specjalizacyjnym, będą mogli odciążyć chirurga, w szczególności chirurga ogólnego. Obecnie odczuwalny jest znaczny deficyt chirurgów ogólnych, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy wynosi 60 lat. Chirurgiczni asystenci lekarzy będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną pomoc i asystę podczas zabiegów operacyjnych oraz prowadzenia leczenia chorych przebywających w warunkach szpitalnych oddziałów pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty. Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną – czytamy w nowych przepisach.

https://www.termedia.pl/mz/Chirurgiczna-asysta-lekarza,43086.html

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed