Aktualności

20
KWI
2022
​Będą nowe świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Do wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostanie dodana opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub jajnika, jelita grubego lur błony śluzowej trzonu macicy oraz na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL).

Choroba von Hippela i Lindau'a (VHL) to zespół rodzinnej predyspozycji do nowotworów związany z różnego rodzaju złośliwymi i łagodnymi guzami, dotyczącymi siatkówki, móżdżku a także naczyniakiem zarodkowym rdzenia, rakiem nerkowokomórkowym (RCC) i guzem chromochłonnym.

Te trzy nowe świadczenia zawiera projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został skierowany do konsultacji. Celem ich wprowadzenia jest prewencja i wczesne wykrywanie nowotworów dziedzicznych poprzez identyfikację osób z rodzin wysokiego ryzyka i objęcie ich specjalistyczną opieką poprzez konsultacje i cykliczne badania diagnostyczne.

Obecnie opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe prowadzona jest w ramach programu wieloletniego pod nazwą - Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO).

Zgodnie z założeniami tego programu finansowanie opieki nad takimi rodzinami ze środków NSO możliwe jest nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 roku. Po tej dacie finansowanie będzie się odbywało ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego konieczne jest dokonanie zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych.

Zmiany te były przedmiotem opracowania analitycznego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Procedury medyczne wskazywane w ramach proponowanych świadczeń są już świadczeniami gwarantowanymi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dlatego nie wymagają uzyskania rekomendacji prezesa AOTMiT.

https://www.politykazdrowotna.com/84857,beda-nowe-swiadczenia-w-zakresie-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed