Aktualności

03
LUT
2020
4 LUTEGO 2020 | ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

Święto zostało ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. To dobra okazja, aby wyrazić swoją solidarność z chorymi na raka oraz promować profilaktykę antynowotworową.

Przy okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem wiele organizacji i instytucji zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących obchodom tego dnia. Jedną z nich jest Polska Unia Onkologii, która już  1 lutego w „Białą sobotę” zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych do centrów onkologii w różnych miastach. W ramach drzwi otwartych organizowane są miedzy innymi: szkolenia z samobadania, wykłady, porady, bezpłatne badania, konsultacje onkologiczne (również telefoniczne), zwiedzanie ośrodków etc. Celem akcji jest edukacja zdrowotna społeczeństwa, mająca przekonać o korzyściach z profilaktyki przeciwnowotworowej.

Polska Unia Onkologii proponujemy, aby przewodnim hasłem obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem był apel unii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

ZOBACZ: Światowy Dzień Walki z Rakiem 2020 https://www.medexpress.pl/kalendarium/wydarzenie/31
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed