Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA I JEGO RODZINY

 • Kurs specjalistyczny przeznaczony dla pielęgniarek i położnych
 • Celem kształcenia jest Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny.
 • Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki i położne , które:
  - posiadają prawo wykonywania zawodu.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA I JEGO RODZINY:

 1. Ocena stanu zdrowia psychicznego pacjentów na podstawie badania podmiotowego i przy użyciu specjalistycznych skal:
  1. pomiar stopnia radzenia sobie ze stresem przy użyciu skali mini – COPE;
  2. pomiar i monitorowanie natężenia kryzysu przy użyciu Trójwymiarowego Modelu Oceny Kryzysu (TAF, ang. Triage Assessment Formular);
  3. pomiar adaptacji pacjenta do choroby i hospitalizacji przy użyciu skal: PSS-10, MINI-MAC, AIS;
  4. pomiar ryzyka wystąpienia zachowań suicydalnych Columbia przy użyciu skal: Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS), Suicide Behaviour Quiestionaire Revised (SBQ-R).
 2. Opracowanie i wdrożenie planu interwencji kryzysowej oraz wdrożenie procedury ACT postępowania z osobą znajdującą się w kryzysie.
 3. Ocena stanu duchowego pacjenta.
 4. Zastosowanie terapii wzmacniającej godność w pracy z pacjentem.
 5. Rozpoznanie żałoby powikłanej.
 6. Opracowanie i wdrożenie programu psychoedukacyjnego.
 7. Zastosowanie technik relaksacyjnych oraz praktyki uważności.
 8. Udzielenie porady pielęgniarskiej/położniczej pacjentowi i jego rodzinie w zakresie oceny stanu psychicznego.
 9. Udzielenie porady pielęgniarskiej/położniczej pacjentowi i jego rodzinie w zakresie wsparcia psychologicznego.
 10. Skierowanie pacjenta do specjalistycznej pomocy psychiatrycznej/psychologicznej.

OPIS

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego.Program

Czas trwania

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
58 h
12 h 70 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

 • 12.04.2024 - 19.05.2024

Cena regularna

 • 900,00 zł

OPŁATY

Numer konta dla uczestników wszystkich kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

PEKAO S.A.
95 1240 1112 1111 0010 9595 5516

z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych istnieje możliwość dofinansowania kursu z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wnioski dostępne są w zakładce materiały do pobrania.

Opłatę za kurs można uiścic w ratach. Więcej informacji na temat opłat znajdziecie Państwo w naszych FAQs.

Zapisy

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

Budynek A, I piętro
pok. Ap-108 lub Ap-110

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl, ibogacka@wumed.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

* - pola wymagane

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Akceptuję Politykę Prywatności. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jestem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 9. *
Wyślij kopię wiadomości na podany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach drogą mailową.
Akceptuję wszystkie powyższe.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed