Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek:
EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA:
  1. Ocena stopnia niewydolności układu krążenia, w celu ustalenia planu edukacji, w zakresie racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej, zwalczania używek, radzenia sobie z nadmiernym obciążeniem czynnikami naporowymi środowiska, zwalczania nadwagi i otyłości.
  2. Dostosowanie metod i środków edukacji do przygotowania pacjenta i jego rodziny do samokontroli i samoopieki w chorobach układu krążenia.
  3. Realizacja programów profilaktyki chorób układu krążenia.
  4. Edukacja pacjenta i jego rodziny w ramach prewencji chorób układu krążenia.
  5. Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych dla pacjentów z chorobami układu krążenia.

OPIS

Uzyskanie przez pielęgniarki profesjonalnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia edukacji zdrowotnej i terapeutycznej mającej na celu poprawę opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia.Program

Czas trwania

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
80 h
20 h 100 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

  • 03.03.2023 - 14.04.2023

Cena regularna

  • 1000,00 zł

OPŁATY

Numer konta dla uczestników wszystkich kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

PEKAO S.A.
95 1240 1112 1111 0010 9595 5516

z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych istnieje możliwość dofinansowania kursu z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wnioski dostępne są w zakładce materiały do pobrania.

Opłatę za kurs można uiścic w ratach. Więcej informacji na temat opłat znajdziecie Państwo w naszych FAQs.

Zapisy

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

Budynek A, I piętro
pok. Ap-108 lub Ap-110

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl, ibogacka@wumed.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed