Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

 • Kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla pielęgniarek.
 • Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz związanych z profilaktyką zdrowotną, opieką nad pacjentem w trakcie choroby COVID19 oraz po jej przebyciu, zarówno w warunkach opieki stacjonarnej jak i środowiskowej/domowej.
 • Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki, które:
  - posiadają prawo wykonywania zawodu,
  - posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO:

 1. Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne.
 2. Realizowanie działań w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych I, II, III i IV stopnia.
 3. Komunikowanie terapeutyczne z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 4. Stosowanie różnych form przymusu bezpośredniego.
 5. Aktywizowanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej.
 6. Prowadzenie treningów w zakresie samoobsługi: trening lekowy, trening higieniczny.
 7. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w trakcie choroby COVID -19 oraz po jej przebyciu.
 8. Prowadzenie psychoedukacji w różnych placówkach ochrony zdrowia psychicznego i w środowisku domowym.
 9. Udzielanie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi.
 10. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, samoopieki, samokontroli u pacjentów z przebytym COVID-19.
 11. Prowadzenie rehabilitacji psychiatrycznej z uwzględnieniem pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

OPIS

Przygotowanie pielęgniarki do podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego.Program

Czas trwania

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
165 h
180 h 345 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

 • 26.01.2024 - 12.04.2024

Cena regularna

 • 1800,00 zł

OPŁATY

Numer konta dla uczestników wszystkich kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

PEKAO S.A.
95 1240 1112 1111 0010 9595 5516

z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych istnieje możliwość dofinansowania kursu z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wnioski dostępne są w zakładce materiały do pobrania.

Opłatę za kurs można uiścic w ratach. Więcej informacji na temat opłat znajdziecie Państwo w naszych FAQs.

Zapisy

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

Budynek A, I piętro
pok. Ap-108 lub Ap-110

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl, ibogacka@wumed.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed