Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE

 • Kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla pielęgniarek.
 • Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.
 • Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki, które:
  - posiadają prawo wykonywania zawodu,
  - posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.
 • Potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu: a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Warunek o którym mowa w ppkt a) nie dotyczy pielęgniarek, które:
  -są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) lub
  -posiadają dyplom ratownika medycznego lub
  -zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO:

 1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób naczyniowych mózgu.
 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta i jego rodziny z uwzględnieniem istoty chorób układu nerwowego, prewencji wtórnej, zaostrzeń choroby, farmakoterapii,
  profilaktyki powikłań, wskazówek dietetycznych, aktywności fizycznej.
 3. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą układu nerwowego w stosunku do chorego i jego rodziny.
 4. Prowadzenie poradnictwa skierowanego do pacjenta i opiekunów w zakresie zapobiegania wystąpienia powikłań schorzeń neurologicznych i skutków długotrwałego
  unieruchomienia (przykurczów, zaników mięśni, odleżyn, upadków, niedożywienia, zespołu bolesnego barku, dolegliwości bólowych).
 5. Edukowanie pacjentów w aspekcie profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa z uwzględnieniem lokalizacji, okresu choroby, zastosowanego leczenia (zachowawcze,
  operacyjne) i stopnia zaburzeń neurologicznych.
 6. Prowadzenie instruktażu w zakresie rozwiązywania problemu: mikcji o podłożu neurogennym, zaburzeń defekacji, zasad odżywiania pacjenta z problemem dysfagii,
  poprawy komunikacji u pacjentów z zaburzeniami mowy pochodzenia neurogennego, z zespołem zaniedbywania stronnego, z dyspraksją.
 7. Prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowego u pacjenta z problemem nietrzymania moczu.
 8. Wykonanie badania fizykalnego układu nerwowego.
 9. Wykonywanie oceny stanu przytomności/świadomości u chorych z chorobą układu nerwowego.
 10. Ocena i monitorowanie bólu, innych objawów neurologicznych oraz ocena wydolności fizycznej chorych leczonych neurochirurgicznie.
 11. Monitorowanie i dokumentowanie stanu pacjenta w stanie zagrożenia życia.
 12. Dokonywanie oceny zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń poznawczych u pacjenta z chorobą układu nerwowego (lęk, niepokój, obniżony nastrój, zaburzenia praksji,
  gnozji, pamięci).
 13. Współudział w diagnozowaniu choroby COVID-19 poprzez kwalifikację i pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych (test PCR i antygenowy), w tym wymazów z nosa i gardła zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
 14. Prowadzenie psychoterapii podstawowej u chorych z chorobą układu nerwowego.
 15. Przyrządowe i bezprzyrządowe wspomaganie wydolności oddechowej pacjentów z chorobą układu nerwowego leczonych zachowawczo i operacyjnie.
 16. Objęcie profesjonalną opieką pacjenta długotrwale unieruchomionego, sztucznie wentylowanego, udzielanie wsparcia pacjentowi i jego rodzinie.
 17. Pielęgnowanie pacjenta w stanie zagrożenia życia (niestabilnego neurologicznie) i opieka medyczna podczas wykonywania procedur.
 18. Sprawowanie profesjonalnej opieki nad pacjentem po zabiegu neurochirurgicznym.
 19. Sprawowanie profesjonalnej opieki nad pacjentem z drenażem przestrzeni płynowej.
 20. Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom u chorych z paraplegią/paraparezą, hemiplegią/hemiparezą, tetraplegią/tetraparezą, z zespołem zaniedbywania stronnego.
 21. Prowadzenie usprawniania ruchowego chorych po udarze mózgu, z chorobą demielinizacyjną, chorobą degeneracyjną, po neurochirurgicznych zabiegach
  operacyjnych.
 22. Przygotowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym (w obrębie głowy i kręgosłupa) i rodziny do kontynuowania opieki w warunkach domowych, wdrożenie do
  samoobserwacji i samoobsługi.
 23. Prowadzenie stymulacji wieloczynnikowej pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych w stanach zaburzeń świadomości.

OPIS

Przygotowanie pielęgniarki do podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego..Program

Czas trwania

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
195 h
200 h 395 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

 • 11.10.2024 - 06.01.2025

Cena regularna

 • 1800,00 zł

OPŁATY

Numer konta dla uczestników wszystkich kursów organizowanych przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

PEKAO S.A.
95 1240 1112 1111 0010 9595 5516

z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych istnieje możliwość dofinansowania kursu z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wnioski dostępne są w zakładce materiały do pobrania.

Opłatę za kurs można uiścic w ratach. Więcej informacji na temat opłat znajdziecie Państwo w naszych FAQs.

Zapisy

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

Budynek A, I piętro
pok. Ap-108 lub Ap-110

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl, ibogacka@wumed.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

* - pola wymagane

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Akceptuję Politykę Prywatności. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jestem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 9. *
Wyślij kopię wiadomości na podany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach drogą mailową.
Akceptuję wszystkie powyższe.

IKPMED

Instytut Kształcenia Podyplomowego
Kadr Medycznych
Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.wumed.edu.pl

Copyright © 2020 - WUMed